Stavba ťažkej akumulačnej pece na drevo

PrílohaVeľkosť
pec.png140.35 KB

1. Úvod

Príručka vznikla z dôvodu, že na Slovensku ani v Čechách neexistovali informácie pre stavbu akumulačnej pece na drevo. Týmto chceme poďakovať pánovi Šímovi, ktorý asi ako prvý zverejnil informácie na http://elektro.tzb-info.cz/t.py?t=11&i=102647 , bez ktorých by neexistovala táto príručka.

Týmto vyzývame ľudí, aby sa zapojili do tvorby príručky. Príručku je možné v súlade s licenciou voľne kopírovať a upravovať - je voľne šíriteľná. Ak máte otázky, kontaktujte správcu. Príručka by mala byť stručná, aby čitatelia nemuseli prechádzať množstvom textu.

Licencia:

Táto príručka tvorí jeden celok. Príručku môže ktokoľvek používať, dopĺňať, šíriť, či knižne vydať. Doplnené informácie do príručky tiež spadajú pod túto licenciu. Používaním, dopĺňaním alebo šírením tejto príručky dávate súhlas s touto licenciou.

2. Účel pece

 1. Vysoko efektívne ( až 80% ) vykurovanie ekologickým palivom - drevom.
 2. Nepriamy (vymenníkový) ohrev vody v bojleri, prípadne vykurovanie malej vzdialenejšej miestnosti.
 3. Vykurovanie zdravším sálavým teplom s možnosťou vyhrievania sa pri peci, nevíri a nespaľuje prach miestnosti.
 4. Estetický doplnok interiéru. Možno sa umelecky realizovať.

Akumulačná pec je pre Vás vhodná ak máte:

 1. palivové drevo za prijateľnú cenu
 2. priestor na skladovanie dreva (zväčša 2-ročnej spotreby)
 3. chuť a čas na prácu s drevom, najmä na nakladanie každý deň v 8 až 12 hodinových intervaloch
 4. komín
 5. dostatok priestoru a dostatočnú nosnosť podlahy (cca. 800 kg/m2) v mieste pece
 6. záložný spôsob kúrenia, alebo osobu ktorá Vás v kúrení počas choroby a dovolenky zastúpi

3. Spaľovanie dreva

Sušenie dreva

Doba sušenia je minimálne 1 rok, ideálne 2 roky. Po 1 roku má drevo 30 %, po dvoch rokoch 20 % vody. Čím je drevo tenšie, tým schne rýchlejšie. Suší sa voľne poukladané na kopu pod strieškou, alebo zvrchu niečím prykryté. Ukladá sa metrovica, nahrubo naštiepané polená, narezaná guľatina na dĺžku budúcich polien, porezané odrezky z píly. Dokonale suché drevo má výhrevnosť 18 MJ/kg = 5 kWh/kg.

Čerstvo porúbané drevo obsahuje 50 % vody. Na odparenie 1 kg vody treba 0,6 kWh energie. Pri spaľovaní surového dreva sa energia spotrebuje na odparenie vody a horenie nie je dokonalé, prípadne drevo nehorí vôbec. Spaľovať surové drevo je ekonomický a ekologický nezmysel.

Ideálne podmienky na horenie

Každé palivo má svoje ideálne podmienky na horenie - teplotu, rýchlosť, množstvo vzduchu, miesto privádzania vzduchu. Drevo horí dokonale ak horí rýchlo, pri teplote asi 1000 C, s dostatočným prívodom vzduchu nad kopou dreva. Uhlie horí pomaly a je dobré privádzať vzduch do kôpky uhlia. Uhlie sa spaľuje na rošte alebo sa doňho fúka vzduch. Drevo je dobré spaľovať bez roštu, aby privádzaný vzduch neochladzoval ohnisko. Na dosiahnutie vysokej teploty pri spaľovaní 10-ok kilogramov dreva je dobré ohnisko izolovať, napríklad postavením ohniska zo šamotu.

Pri teplote nad 700 C sa drevo splyňuje, premieňa na drevoplyn, to je CO + H2. Tento plyn horí nad kopou dreva spolu s privádzaným vzduchom. Preto sa v ohnisku privádza vzduch cez malé otvory nad drevo. Ukážka spaľovania drevoplynu vo variči na drevo: http://www.youtube.com/watch?v=pyofhLYYVC8 . Po zapálení dreva sa vzduch privádza zdola. Zhora sa začne privádzať až po nahriatí ohniska, kedy vzniká drevoplyn.

Pri nízkych teplotách v ohnisku je účinnosť výrazne nižšia. Časť paliva nezhorí, pretože v ohnisku znikajú dlhé uhľovodíky - sadze. Zvyšuje sa aj komínová strata, pretože na prevádzku komína treba určitú teplotu a toto teplo nemožno uložiť v dome. Ohnisko výrazne ochladzuje vodný výmenník v ohnisku - had alebo nádrž na vodu. Zlé podmienky na horenie sú na začiatku aj v chladnom šamotovom ohnisku pece alebo chladnej liatinovej krbovej vložke. Po nahriatí ohniska sa účinnosť spaľovania zlepší. Ohnisko mierne ochladzuju presklenné dvierka, tepla sa vyžiari. Preto sa používajú plné kovové dvierka, prípadne s malým okienkom.

4. Časti a činnosť pece

Časti pece

 1. Podstavec (sokel) - tepelne izoluje pec od podlahy a zdvíha pec do požadovanej výšky. Podstavec možno vymurovať z dutých tehál alebo porobetónu. Vrch podstavca treba spevniť dekou zo železobetónu širokú aspoň 5 cm, alebo vrstvou z plných tehál.
 2. Jadro - spaľuje drevo a akumuluje tepelo. Vhodný materiál na stavbu je šamot, či už ako kusové šamotové tehly alebo liaty do debnenia.
 3. Plášť - zmenšuje výkon pece a zrovnomerní teplotu celého povrchu pece. Jadro bez plášťa hreje príliš silno, na niektorých miestach viac a niekdy zas slabšie. Materiálmi na plášť môžu byť keramické kachlice, šamotové tehly, duté tehly. Tehly možno omietnúť hlinenou omietkou na rabicovom pletive.
 4. Náčrt pece

  Zvislý rez, pohľad zpredu:

  Zvislý rez, pohľad zboku:

  Vodorovný rez, pohľad zhora:

  Jadro pece obsahuje

  1. Ohnisko - je spaľovacia komora vymurovaná zo šamotu s vypočítanými rozmermi. Šírka stien sa volí 12 cm. Tenšia stena príliš hreje a nie je odolná voči výbuchu drevoplynu. Ohnisko má prikladacie prípadne aj čistiace dvierka, otvory na prívod vzduchu v 1/3 výšky (primárny vzduch) a v 2/3 výšky ohniska (sekundárny vzduch). Vrch ohniska musí byť odolný voči vysokej teplote a veľkým rozdielom teploty medzi ohniskom a vonkajšou stranou jadra pece. Preto býva vymurovaný ako klemba zo šamotových tvaroviek, nad ktorou je vrstva hliny ako izolácia. Alebo je tvorený tenšou šamotovou doskou nad ktorou je izolácia z kamennej vlny. Kamennú vlnu treba raz za rok vymeniť. Bez izolácie by vznikalo veľké pnutie a šamot by na strope popraskal. Ďalšou možnosťou je použiť zahnutý ťah nad ohniskom, šamot bude ohrievaný z oboch strán a nebude vznikať pnutie.
  2. Pád - je široký ťah vedený smerom nadol z ohniska. Zabezpečuje vysokú teplotu v ohnisku. Rovnakú funkciu ako pád má ťah zahnutý nad ohniskom.
  3. Ťahy - je dlhá rúra vymurovaná zo šamotu poskladaná v peci. Má za úlohu ochladiť spaliny , čiže prevziať teplo zo spalín do pece. Spaliny sa ochladzujú na takú teplotu, aby mal komín dostatočný ťah a aby nekondenzovala voda v peci ani komíne. Orientačne má byť na výstupe pece 200 C. Nastavenie tejto teploty zabezpečuje plynová štrbina a klapka. Dĺžka ťahov by orientačne nemala byť dlhšia ako výška komína. Ďalej by malo byť od ohniska až po komín maximálne 13 pravých uhlov, zjednodušene povedané 13 R. V ťahoch bývajú čistiace otvory aby sa povedzme raz za rok dali vyčistiť.
  4. Plynová štrbina - vedie malú časť spalín z ohniska priamo do komína. Má za úlohu ohriať spaliny v komíne tak aby mal dostatočný ťah. Plynová štrbina sa umiestňuje do vrcholu pádu.
  5. Búchacia klapka - Raz za čas sa môže stať že vybuchne drevoplyn. Napríklad ak sa kúri nesprávnym spôsobom. Búchacia klapka má za úlohu odviesť tlakovú vlnu výbuchu drevoplynu priamo do komína a tým ochrániť ťahy pred zničením. Samotná spaľovacia komora, pád a prvý meter ťahov sa má robiť zo šamotu šírky 12 cm, a taká hrubá stena odolá výbuchu. Búchacia klapka je bežne zatvorená.
  6. Zakurovacia klapka - sa otvára na začiatku keď sa zapaľuje drevo, aby dym šiel priamo do komína a nestáli mu v ceste dlhé ťahy. Po rozhorení dreva sa zatvorí, a otvorí sa prívod vonkajšieho vzduchu. Funkciu búchacej klapky, zakurovacej klapky a plynovej štrbiny môže mať jedna liatinová klapka, viď obrázok, napríklad klapka Jokr.
  7. Prívod vzduchu - je nejaká rúra ktorá privádza vzduch do pece z vonku cez stenu. Vzduch nemožno odoberať z domu pretože je uzatvorený alebo pri otvorenom okne uniká teplo. Vzduchová rúra má nna konci pri peci klapky s gumovým tesnením, ktoré sa zavrú po dokúrení v peci aby pecou neprúdil vzduch a neunikalo z nej teplo. Vzduch pred príchodom do ohniska by sa mal predhriať, preto sa vzduchovo môže viesť v podstavci pece.
  8. Dvierka - na nakladanie dreva plné bez okienok sú vhodnejšie ako presklenné, pretože cez veľké sklo sa dosť vyžaruje teplo a ochladzuje ohnisko. Vhodné sú liatinové alebo oceľové dvierka, dvojité alebo so šamotovou výplňou, aby sa zvonku neprehrievali. Sklenené dvierka sú nevhodné aj kôli výbuchu drevoplynu, sklo by sa rozbilo. Popol možno vyberať cez nakladacie dvierka, alebo cez samostatné malé dvierka v spodnej časti ohniska. Tieto spodné čistiace dvierka môžu slúžiť aj ako prívod vzduchu po zapálení dreva, netreba mať ešte jeden prívod vzduchu pre rozhorenie.

  Postup pri kúrení

  Do ohniska sa naloží vypočítaná dávka dreva, napríklad 25 kg. Po zapálení dreva treba privádzať vzduch pod drevo zdola a treba skrátiť spalinové cesty. Preto zatvoríme prívod vonkajšieho vzduchu, otvoríme zakurovaciu klapku, a otvoríme dvierka na čistenie popola ako dočasný prívod vzduchu. Asi za 10 minút sa drevo rozhorí a môžeme priviesť vzduch nad drevo. Otvoríme vonkajší prívod vzduchu, zavrieme dvierka a zakurovaciu klapku. Drevo sa nechá horieť orientačne 1 - 1,5 hodiny. Keď budú plamene menšie ako 10 cm, zavrieme privod vonkajšieho vzduchu. Drevo dohorí cez vzduchové netesnosti dvierok.

PrílohaVeľkosť
použité vzorce pre vypocet pece.24.7 KB
rez z predu.png22.52 KB
rez z boku.png16.4 KB

5. Komín

Princíp činnosti komína

Komín vytvára vztlak, pretože horúce spaliny majú nižšiu hustotu ako okolitý vzduch. Pri prechode spalín komínom vznikajú aj tlakové straty. Ťah komína je daný rozdielom vztlaku a tlakových strát. Ťah komí rodinného domu býva maximálne niekoľko deisatok Pa.

Širší prierez komína znižuje tlakové straty ale spôsobuje aj väčšiu ochladzovanie spalín v komíne, pretože spaliny prechídzajú pomalšie. Príliš úzky komín má veľké tlakové straty, príliš široký komín má malý vztlak. Pre malé spotrebiče do 10 kW sa použťajú prierezy dymovodu 16 cm. Akumulačná pec s ohniskom o výkone 100 kW potrebuje prierez komína orientačne 18 - 22 cm.

Ochladzovaniu spalín obmedzuje tepelná izolácia komína. Izoluje sa kamennou vlnou alebo perlitom. Izolovaný komín so širokým dymovodom má dobrý ťah aj pre nízke výkony spotrebiča.

Účinná výška komína sa meria od sopúcha, kde je pripojený spotrebič do komína, až po vyústenie komína nad strechou. V samotnom spotrebiči a dymových rúrach sú tiež horúce spaliny, preto ich výšku môžeme tiež zahrnúť pri výpočte vztlaku.

Spaliny v komíne sa nesmú ochladiť pod 70 C, aby v komíne nekondenzovala voda s dechtom ktorá by ho mohla poškodiť. Na orientačný výpočet teploty spalín sa používa údaj komínová strata:

 • murovaný komín bez vložky ... 50 C/m
 • komín s vložkou bez izolácie ... 30 C/m
 • komín s izolovanou vložkou ... 15 C/m

Napríklad komín s izolovanou vložkou a teplotou spalín v sopúchu 300 C má vo vyústení teplotu spalín 200 C - 8 m x 15 C/m = 110 C.

Stavba komína

Rúra z nerezového plechu STN 17 17251 ,17255 ,17256, falcovaná. Informácie z diskusie: http://www.e-filip.sk/Default.aspx?ContentID=1010&ThreadID=245713&sortBy... .

Revízia komína a dymovodu - kolaudácia

K oficiálnemu používaniu komína je potrebná revízna správa kominára. V prípade stavebného konania, kde súčasťou stavby je aj komín, musí byť revízna správa komína dodaná ako podklad ku kolaudácii.

Revízna správa sa vydáva osobitne na komín a osobitne na dymovod s napojeným vykurovacím telesom. Pre kolaudáciu stavby stačí mať revíznu správu len na komín v prípade, že vykurovacie teleso bude napojené neskôr. Revízna správa na dymovod a napojené teleso sa vystaví dodatočne po nainštalovaní telesa. Je teda možné skolaudovať novostavbu aj bez pece ak má dom aj iné vykurovanie.

Okrem kolaudácie je revízna správa komína a dymovodu potrebná aj pre poisťovňu. V prípade poistnej udalosti (požiaru) v prvom rade poisťovňu zaujímajú revízne správy a každoročná správa o kontrole a vyčistení komína kominárom. Aj preto je potrebné každoročne nechať komín skontrolovať s prečistiť kominárom.

6. RUČNÝ VÝPOČET JADRA PECE

 1. Určíme potrebný výkon pece P. Napríklad z tepelných strát vykurovanej časti domu a potrebného vetrania, alebo z množstva spáleného paliva v minulosti.
  napr.: P = 6 kW
  Ak má dom veľké straty, P > 10 kW, treba ho najprv zatepliť.
 2. Zvolíme interval nakladania dreva T
  napr.: T = 8 hod.
 3. Energia akumulovaná v šamote počas jedného spaľovania: E = P . T
  napr.: E = 6 kW . 8 h = 48 kWh
 4. Vypočítame hmotnosť dreva na jedno naloženie md = E / (vyhr . η) ... [kg, kWh, kWh/kg,-], kde vyhr - je výhrevnosť dreva, budeme uvažovať 4 kWh/kg, η - je predpokladaná účinnosť pece, napríklad 80% = 0,80.
  napr. m = 48 kWh / (4 kWh/kg . 0,80) = 15 kg
 5. Vypočítame rozmery ohniska:
  plocha spodnej časti: S = md . 120 ... napríklad 15 kg . 120 = 1 800 cm2
  pomer strán ohniska: šírka š : dĺžka d : výška v = 1 : 2 : 3
  potom š = odmocnina(S/2) ... napr.: š = odm(1800/2) = 30 cm, d = 60 cm, v = 90 cm
 6. Upravíme rozmery ohniska podľa rozmerov použitých tehál, radšej trochu väčšie, aby sa ohnisko dalo vyvložkovať: š = 37 cm, d = 63 cm, v = 90 cm. Prikládacie dvierka sú na kratšej strane, možno prikladať dlhé polená
 7. Orientačné rozmery ťahov:
  prierez: S = md . 25 ... [cm2, kg], radšej trochu väčšie ... napr. S = 15 kg x 25 = 375 cm2, povedzme 20 x 20 cm = 400 cm2
  dĺžka = účinná výška komína + nejaký meter ... napr. 5 m / 7 m
 8. Optimálny prierez vzduchových prívodov do komory: S = md x 7
  napr. S = 15 kg x 7 = 105 cm2, povedzme 25 cm x 6 cm = 150 cm2
  Tomu zodpovedá aj priemer prívodnej vzduchovej rúry 12 cm.
 9. Plynová štrbina má mať prierez S = md . 1,2, min. 15 cm2 ... napr. 15 kg . 1,2 = 18 cm2
 10. Minimálna odporúčaná hmotnosť jadra: mj
  Výpočet cez hmotnosť dreva: mj = 110 . m ... [kg, kg]
  napr. = 15 kg . 110 = 1 650 kg
  Výpočet cez energiu: mj = E . / (100 ˚C . c) ... E - je energia ktorú cheme uložiť do jadra spálením jednej dávky dreva, uvažuje sa s ohrevom jadra o 100 C = 100 K, c - je tepelná kapacita šamotu, c = 0,28 Wh/kg.K - tepelná kapacita šamotu
  napr.: mj = 48 kWh . / (100 K . 0,28 Wh/kg) = 1,7 tony

7. Tepelný tok cez obstavbu

Materiál na obstavbu

Tepelný tok cez obstavbu

Podmienky: jadro pece 120 °C, miestnosť: vzduch 24 °C, steny 18 °C

Materiály plášťaTeplota povrchu, TTepelný tok, fí
kachlice65 °C750 W/m2
šamot 6 cm60 °C600 W/m2
tehla 1 dutinová37 °C235 W/m2 - odhad
tehla 2 dutinová32 °C156 W/m2 - odhad
tehla 3 dutinová29 °C110 W/m2 - odhad

Tepelný tok pre materiály v tabuľke bol vypočítaný pomocou fyzikálnych zákonov na prenos tepla, viď tabuľka pre podrobné výpočty prenos_tepla_z_pece.ods - píšu sa teploty do žltých políčok, kým sú všetky tri modré výkony rovnaké.

Podľa použitého materiálu a plochy povrchu obstavby možno vypočítať výkon pece.

P = fí x S

Napríklad obstavba z kachlíc s plochou 10 m2 má výkon: P = 750 W/m2 x 10 m2 = 7,5 kW.

Podľa požadovaného výkonu pece a plochy povrchu obstavby možno vybrať vhodný materiál.

fí = P / S

Napríklad pec má mať výkon 3,0 kW a obstavba bude mať plochu 15 m2. Potom tepelný tok fí = 3.000 W / 15 m2 = 200 W/m2. Vhodný mateiál na obstavbu bude 1-dutinová tehla.

PrílohaVeľkosť
penos_tepla_samot.png29.54 KB
penos_tepla_tehla.png29.91 KB
model_pece.png2.42 KB
penos_tepla_tehla_rovnaky_vykon.png30.4 KB
penos_tepla_z_pece_4.png22.14 KB
pkcd2.png22.58 KB
TP20.png18.87 KB
porfix.png10.49 KB
tepelny_tok_samot.png50.31 KB
prenos_tepla_z_pece.ods20.54 KB
tepelny_tok_porfix5.png50.67 KB
tepelny_tok_tehla.png50.9 KB
tepelny_tok_samot6_hlina2.png50.96 KB
tepelny_tok_samot6_hlina5.png51.27 KB
prenos_tepla_z_pece_PKCD2.png50.73 KB
teha2dutinova.png14.04 KB
teha3dutinova.png21.85 KB
TepelnySpadTeha3Dutiny.png49.59 KB
TepelnySpadTeha2Dutiny.png49.46 KB
TehlyPlast.png76.78 KB
MaterialPlast2.png55.89 KB
MaterialPlast.png53.84 KB

8. Čas ohrevu steny

- je čas, za ktorý klesne rozdiel teplôt medzi dvoma povrchmi steny na 1/3 pôvodného rozdielu.

Pre jednovrstvovú stenu je:

τ0 = d2 : 2a

a = λ : (ρ . c)

kde
τ0 - je čas ohrevu alebo chladnutia steny na 1/3 pôvodného rozdielu (hod)
d - šírka steny (m),
a - koeficient (m/hod2)
λ - tepelná vodivosť (W/m.K)
ρ - hustota (kg/m3)
c - tepelná kapacita (Wh/kg.K)

Príklad: Aký je čas ohrevu 6 cm šamotovej steny?

λ = 1,2 W/m.K
ρ = 1900 kg/m3
c = 0,285 Wh/K.kg
d = 6 cm = 0,06 m

a = λ : (ρ . c) = 1,2 W/m.K : (1900 kg/m3 . 0,285 Wh/K.kg) = 0,002216 hod/m2

τ0 = d2 : 2a = (0,06)^2 : (2 . 0,002216) = 0,81 hod = 50 min

Linky

Teória

PrílohaVeľkosť
model2.png3.73 KB
priebeh_teploty_plasta_pece.png7.02 KB
priebeh_teploty_plasta_pece_2.png5.74 KB
cas_pretupu_tepla.ods14.92 KB
cas_prestupu_tepla_2.png19.08 KB
cas_prestupu_tepla.png9.74 KB
model3.png5.54 KB
model1.png22.79 KB

9. Návody na výrobu hmôt

Šamotová malta

http://vytahy.tzb-info.cz/t.py?t=11&i=102647#text496
 1. Kúpiť šamotovú múčku.
 2. Rozmiešať s vodou na hustotu destkej krupicovej kaše.
 3. Postupne primiešavať vodné sklo. Zmes zahustne na "ťahavé cesto na chleba".
 4. Urobte si skúšku:
  Správna zmes je taká, ktorú keď zubatým hladitkom = hrebeňom (6 mm) nanesiete na tehlu, priložíte druhú tehlu a ľahko poklepete paličkou, tak sa vytvorí špára široká cca. 3 mm a už po niekoľko minútach musí dolná tehla držať na hornej. Vezmete do ruky a pomaly obrátite, dolná tehla nespadne. Keď spadne vlasnou váhou, je treba zmes doplniť o vodné sklo resp. môže byť riedka (teda zahustiť).
 5. Keď starý peciar obkladal staré ohniská nejrôznejších pecí šamotovými platkami, tak si namiešal vyššie uvedenú zmes s takou lepivosťou (proto sa tomu hovorí nemecky "haftak", haften = prilepiť sa, Haftung = adhézia), že oblepoval ohnisko po stranách aj na strope ako by sa jednalo o obkladačky (na strop potom dával plátky široké 2 cm v niekoľkých vrstvách na kríž).
 6. Dva dni po zlepeni skúšebných šamotových tehál sa pri pokuse oddeliť ich pekne zapotíte.
 7. Zmes na omazávky a vymazávky ohnísk treba namiešať výrazne redšiu a nanášať širokou špachtlou v tenkej vrstve (1 az 3 mm). Nechať deň až dva zaschnúť a opäť navlhčiť a natiahnúť ďalšiu tenkú vrstu a po zaschnutí prípadne ešte jednu.
 8. To celé nechať zaschnúť ešte aspoň 2 az 3 dni (aj keď výrobca hotovej zmesi tvrdí už povedzme za 12 h) a potom zakúriť.
 9. Na povrchu tej poslednej vrstvy sa nejskôr vytvoria praskliny, také jemné vejáriky. Tie ale nejdú cez všetky tri vrstvy. Každá tá vrstva má akoby svoj vzorec praskliniek a nieje sa treba ich vôbec báť. To k veci patri, v ohnisku je pri horení podtlak, takže aj kdyby vznikla mikrothlina cez, bude len "prisávať" vzduch. Každý peciar to vie, mikrotrhliny vzniknú vždy (aj trebárs v spáre mezi kachly, alebo inde). Navic se trhliny časom zanesú sadzami a popolčekom, takže se utesnia. Kedy ste po povedzme roke či dvoch prevádzky odlúpli miesto s trhlinkou, uvidíte, že nevedie skrz (3 omazávky).
 10. Juraj nejskôr namiešal (pokud vôbec niečo niešal) chudobnú a hlavne hustú zmes na omazávku, naniesol silnú vrstvu a keď ešte skoro zalúril, no tak mu to kruto popraskalo. Keď sa toto stane, a vrstva drži na stene. Tak je nutné premazať ju 1 az 2 x. Keď základná silná vrstva nedrží, tak oklepať a znovu a poriadne.

Betón

Na 1 m3 štrk 0/22 alebo 0/32 ide 300 kg cementu pevnosti 42,5 MPa. Vodu treba použiť pitnú. Do miešačky sa dá štrk, potom cement, zapne sa miešačka a dolieva voda dovtedy kým nevznikne betónová masa. Voda treba dať čo najmenej. Betón vyliatí do bednenia treba zhutniť.

Hlinená malta

Hlina na stavanie sa rozumie vrstva pod ornicou (v žiadnom prípade nie ornica, tá "nelepí"). Je dostupná takmer všade, až na to, že má rôzne vlastnosti a je v rôznej hĺbke. Takmer v každej dedine existovalo niekedy hlinisko...

No a keďže v každej lokalite je hlina trochu iná, jej príprava na omietky (nielen na pec) alebo na kachliarske využitie má iný recept. Ale nie je to nič zložité...skrátka pre kachliarske účcely treba do každej hliny pridať piesok, lebo na tieto účely má byť hlina "ostrejšia" ako napr. na omietky. Recept nemá nikto presný (iba ak tak na hlinu z jeho lokality), takže treba skúšať. Pomôcť urciť či hlina je správne namiešaná môžu následujúce tri "testy":

 • po vyschnutí by nemali vzniknúť veľké pukliny v spoji
 • z hliny by sa mal dať vytvarovať (nelepí veľmi na ruku, ale drží pokope) v holej ruke namočenej predtým vo vode "šulec", ktorý užívame pri lepení kachlíc
 • pri miešaní pridávame piesok a miešame dovtedy, pokiaľ hlina pri miešaní nevydáva zvuk, v ktorom počuť piesok "šušťanie"

Fyzikálne vlastnosti materiálov

 • šamot: 1,6 W/m.K, 1700 kg/m3, 0,24 kWh/kg.K
 • zhutnená hlina: 1,1 W/m.K, 2000 kg/m3, 0,28 kWh/kg.K, 0,006 mm/m.K
 • plné tehly: 0,5 W/m.K, 1300 kg/m3, 0,26 kWh/kg.K
 • duté tehly PK CD2: 0,3 W/m.K, 900 kg/m3, 0,26 kWh/kg.K
 • porfix: 0,15 W/m.K, 600 kg/m3

Šamotové tehly

- dostať v stavebninách. Cenu a rozmery si pozrite v obchode. Napríklad 3 eur/kseura za kus, rozmery 6 x 12 x 25 cm. Ak zoženiete staršie lacné šamotové tehly, môžete ich použiť na ťahy a plášť. Na ohnisko, pád a prvý meter ťahov radšej nové tehly.

Nákup

http://vytahy.tzb-info.cz/t.py?t=11&i=102647#text474

V lepšej drogérii sotjí šamotová múčka do 0,4 eur do 0,8 eur za 2 kg krabičku, liter vodného skla (Al2SiO3) s koncetráciou cca. 30 % stojí asi 1 ?.

Možno kúpiť aj hotové zmesy (Rudomal, Rudokit) v nejakom kamnársko krbárskom obchode. Vrecia alebo nádoby s hotovu zmesou vyjdú podľa veľkosti na niekoľko sto Sk (25 nebo 50 kg). Tu sa nemusi už nič pridávať. Možno kúpiť aj malé balenie (1,8 kg) Rudokitu za cca. 1,5 ? (drogérie, železiarstvo) a proste si vec vyskúšať s tehličkami z akumulačiek na nečisto.

Špárovanie pecí

Z diskusie http://vytahy.tzb-info.cz/t.py?t=11&i=102647#text488 :

 1. Ja vymazávam / špárujem peciarskym tmelom z tuby (biely, čierny, tehlový) cca. 120 až 150 Sk za tubu, ktorá má 300 ml. Tento tmel obvykle vydrží do 1 200 ?C a slúži hlavne na opravu trhlín vo výmurovkách ohnísk, ale dá sa to použiť aj ako špárovačka. Ja to rád používam, aj keď je to omnoho lepší materiál (teplotne) než je treba.
 2. Na povrchu kachlice alias ve špáre mezi kachly je teplota (podle konstrukce kamen) od 70 do 150 C, a proto existuji i tzv. kamnarske silikony. Opet tuba a cena kolem 120 Kc za 300 ml. Tenhle silikon je na teplotu do 200 C. Dela se s nim uplne stejne jako se sanitarnim silikonem (prstik namoceny v mydle, atd.) Teplotne se tomuto materialu neda nic moc vytknout, ale ja osobne ho moc rad nemam. Je to umelina a pri vyssich teplotach to ze zacatku pekne smrdi. Pokud se rozhodnete pro tenhle material, tak prosim opatrne kolem prikladacich dvirek, popelnikovych dvirek a pod. V techto mistech muze teplota (podle konstrukce kamen) dosahovat na vrcholu teplot pres 200 C, takze to bude smrdet primo ukrutne. V techto mistech je treba pouzit tmel.
 3. Bezne sanitarni silikony maji teplotni odolnosti do 80 C, ty tedy v zadnem pripade nepouzivat.
 4. Tzv. venkovni silikon snese od -40 do +150 C. Taky nedoporucuji na kamna pouzivat, pachne a nad 100 C se docela dost smrstuje a odlepi se. Sveho casu jsem si vsechn tyhle matrose vyzkousel. Takze davam informace vsanc, aby jste to nemuseli zkouset znovu. Obchodakova kaminka se vetsinou prodavaji jako stavebnice a soucasti setu je prave i tuba se "silikonem" pro "slepeni kachlu".

10. Fotky a návrhy pecí

75 kWh, ťahy na ležato nad sebou

Táto pec nebola postavená, ide len o návrh pece:

Zvislý rez ohniskom, pohľad zpredu:

Zvislý rez pecou, pohľad z boku:

Vodorovný rez pecou, pohľad zhora:

š x d x v = 1,2 m x 3,2 m x 2 m

Ak je komín pripojený na 8 m izolovaný komín, má účinnosť 80 % a výkon 8 kW. Ak je pripojený na 6 m neizolovaný komín, má účinnosť 60 % a výkon 6 kW. V druhom prípade treba viac pootvoriť klapku, ktorá má aj funkciu plynovej štrbiny.

PrílohaVeľkosť
pec6kWzhora.png8.32 KB
pec6kWzpredu.png23.89 KB
pec6kWzboku.png19.83 KB

Benko - ťahy na ležato nad sebou

PrílohaVeľkosť
01.jpg43.58 KB
02.jpg47.02 KB
03.jpg42.58 KB
04.jpg45.54 KB
05.jpg45.56 KB
06.jpg40.59 KB
07.jpg48.63 KB
08.jpg49.11 KB
09.jpg48.88 KB
10.jpg42.8 KB
11.jpg37.78 KB
12.jpg35.25 KB
13.jpg42.25 KB
14.jpg48.52 KB
15.jpg53.62 KB
16.jpg45.99 KB
17.jpg44.22 KB
18.jpg41.38 KB
19.jpg37.58 KB
20.jpg42.66 KB
21.jpg43.34 KB
22.jpg38.34 KB
23.jpg30.34 KB
24.jpg34 KB

Linky na fotky

Pán Šíma vyslovene nedovolil zverejnenie svojich fotiek v príručke. V príručke sú fotky od pána Benku a to na účely príručky stačí. V tomto článku sú linky na fotky zverejnené na na TZB fóru. Upozorňujem že sa zobrazujú pomaly a do budcnosti nie je záruka že tam budú:

1) Mirek Šíma (ťahový systém):
http://forum.tzb-info.cz/102647-kachlova-kamna-svepomoci/vsechny-prispev... ,
http://forum.tzb-info.cz/102647-kachlova-kamna-svepomoci/vsechny-prispev... ,
http://forum.tzb-info.cz/102647-kachlova-kamna-svepomoci/vsechny-prispev... ,
http://forum.tzb-info.cz/102647-kachlova-kamna-svepomoci/vsechny-prispev... ,
http://forum.tzb-info.cz/102647-kachlova-kamna-svepomoci/vsechny-prispev... .
2) Roman Beno (ťahový systém):
http://forum.tzb-info.cz/102647-kachlova-kamna-svepomoci/vsechny-prispev... ,
http://forum.tzb-info.cz/102647-kachlova-kamna-svepomoci/vsechny-prispev... ,
http://forum.tzb-info.cz/102647-kachlova-kamna-svepomoci/vsechny-prispev... ,
http://forum.tzb-info.cz/102647-kachlova-kamna-svepomoci/vsechny-prispev... ,
http://forum.tzb-info.cz/102647-kachlova-kamna-svepomoci/vsechny-prispev... .
3) Milan Zlámal (zvonový systém - neoveril som):
http://forum.tzb-info.cz/102647-kachlova-kamna-svepomoci/vsechny-prispev... ,
http://forum.tzb-info.cz/102647-kachlova-kamna-svepomoci/vsechny-prispev... ,
http://forum.tzb-info.cz/102647-kachlova-kamna-svepomoci/vsechny-prispev... ,
http://forum.tzb-info.cz/102647-kachlova-kamna-svepomoci/vsechny-prispev... ,
http://forum.tzb-info.cz/102647-kachlova-kamna-svepomoci/vsechny-prispev... ,
http://forum.tzb-info.cz/102647-kachlova-kamna-svepomoci/vsechny-prispev... ,
http://forum.tzb-info.cz/102647-kachlova-kamna-svepomoci/vsechny-prispev... ,
http://forum.tzb-info.cz/102647-kachlova-kamna-svepomoci/vsechny-prispev... ,
http://forum.tzb-info.cz/102647-kachlova-kamna-svepomoci/vsechny-prispev... .

11. Ohrev vody

Absorbér

Absorbér je teplovodný výmenník z medených rúrok stočených do hada, priložené na vonkajší plášť pece a zahádzané pár cm hlinenej omietky. S plochou 2 m2 a výkonom 1200 W možno vykurovať menšiu vzdialenú miestnosť, napríklad kúpelňu, alebo naplniť bojler teplou užitkovou vodou.

Umiestňovať teplovodný výmenník do ohniska nie je vhodné, pretože je tam vysoká teplota a voda by mohla vyvrieť. Znižovaním teploty ohniska by sa zasa silne znížila účinnosť pece. Teplovodný výmenník by sa zanášal sadzami, čo by spôsobilo jeho koróziu.

Dobrým riešením je pripojiť hada z medených rúrok na plášť pece, kde teplota neprekračuje 60 ?C. Nie je potrebná žiadna elektrononika a poistné ventily, pretože voda nemôže vyvrieť. Had možno upevniť na zadnú časť pece, kde nebude prekážať a kde iba ohrieva vzduch.

Na 1 m2 teplovodného výmenníka bude potrebná 1/2" nebo 3/4'' Cu rúrka, orientačne 10 m. Polomer ohybu cca 6 (12) cm. Spájanie a spracovanie medených rúrok si môžete pozrieť tu: http://www.youtube.com/watch?v=CY-sgKeZEh4&eurl=http://www.medportal.cz/... Výmenník má výkon asi 600 W/m2. Výmenník sa zahádže hlinou, niekoľko cm. Občas ho treba skontrolovať či hlina nepopraskala alebo nezhrdzaveli rúrky a netečú.

PrílohaVeľkosť
HypokaustOhrevVody.png65.16 KB

12. Ekonomika dreva

Nájdete tu odpovede na otázky: Za koľko peňazí sa oplatí kúpiť drevo? Koľko dreva treba na zimu? Aká je cena tepla z dreva?

Jednotky

ZnačkaNázovPrepočetVýznam
plmplný meterkocka s hranou 1 m vyplnená drevom bez medzier, 1 m3 skutočnej drevnej hmoty ("bez dier")
prmpriestorový meter1 prm = 0,6 až 0,7 plmkocka s hranou 1 m vyplnená čiastočne drevom s medzerami, napr. drevo v lese zložené do "metrov"
prmssypaný priestorový meter1 prms = cca 0,4 plm1 m3 voľne uloženého sypaného (nezhutňovaného) drobného nebo drveného dreva

Učinnosť vykurovacích zariadení

 • otvorený krb: 10 %
 • krbová vložka: 60 %
 • kotol na drevo: 60 %
 • akumulacna pec na drevo: 80 %
 • splyňovací kotol na drevo: 80 %

Vlhkosť a teplo z dreva

Drevo by sa malo voľne sušiť 2 roky, minimálne 1 leto, čerstvé mäkké drevo nehorí.

Obsah vody v dreve:

 • čerstvé drevo: 50 %
 • 1 rok sušené: 30 %
 • 2 roky sušené: 20 %

Teplo z mäkkého dreva pre rôzne vlhkosti:

 • vlhkost [%] - spalné teplo [kWh/kg] - hustota [kg/m3]
 • 1 - 5,2 - 355
 • 10 - 4,6 - 375
 • 20 - 4,0 - 400
 • 30 - 3,4 - 425
 • 40 - 2,8 - 450
 • 50 - 2,3 - 530

Hustota čerstvého / voľne sušeného dreva (kg/m3)

 • agát biely 870 / 750
 • borovica čierna 900 / 670
 • borovica douglaska 910 / 570
 • borovica hladká 520 / 400
 • borovica lesná 700 / 520
 • brest 950 / 700
 • breza 940 / 600
 • buk 990 / 720
 • dub cer 1110 / 850
 • dub letný a zimný 1000 / 760
 • hrab 1080 / 820
 • jaseň 920 / 720
 • javor klen 980 / 660
 • javor mliečny 870 / 650
 • jelša 690 / 520
 • jedľa 1000 / 460
 • lipy 730 / 520
 • pagaštan konský 910 / 570
 • smrek 740 / 470
 • smrekovec 760 / 600
 • topoľ čierny 840 / 450
 • vŕba 1000 / 450

Príklady výpočtov

Príklad 1: Aké sú porovnateľné ceny dreva pre rovnakú cenu tepla?

a) rôzne spracovania
smrek
- plnometer: 50 €/m3
- metrovica: 50 €/m3 . 0,6 prm/m3 = 30 eur/prm
- sypaný: 50 €/m3 . 0,4 prms/m3 = 20 eur/prms
buk
- plnometer: 50 eur/m3 . 720 kg/m3 : 470 kg/m3 = 50 eur/m3 . 1,5 = 75 €/m3
- metrovica: 75 €/m3 . 0,6 prm/m3 = 45 €/prm
- sypaný: 75 €/m3 . 0,4 prms/m3 = 30 €/prms
b) rôzne druhy dreva
metrovica
- smrek: 30 eur/prm
- buk: 30 eur/prm . (720 kg/m3 : 470 kg/m3) = 45 eur/prm
sypané
- smrek: 20 eur/prms
- buk: 20 eur/prm . (720 kg/m3 : 470 kg/m3) = 30 eur/prms

Príklad 2: Aká je cena tepla z 2 roky sušeného dreva spáleného v krbe?

smrek - metrovica 30 eur/prm ... 30 €/prm : (4,2 kWh/kg . 470 kg/m3 . 0,6 m3/prm . 60 %) = 0,042 €/kWh
smrek - sypaný 20 eur/prms ... 20 €/prms : (4,2 kWh/kg . 470 kg/m3 . 0,4 m3/prms . 60 %) = 0,042 €/kWh
buk - metrovica 45 eur/prm ... 45 eur/prm : (4,2 kWh/kg . 720 kg/m3 . 0,6 m3/prm . 60 %) = 0,042 €/kWh
buk - sypaný 30 eur/prms ... 30 eur/prms : (4,2 kWh/kg . 720 kg/m3 . 0,4 m3/prms . 60 %) = 0,042 €/kWh

Príklad 3: Koľko dreva treba spáliť v krbe, ak treba pokryť stratu domu 10 MWh?

smrek - metrovica: 10 000 kWh : (470< kg/m3 . 0,6 m3/prm . 4,2 kWh/kg . 60 %) = 14,1 prm
smrek - sypaný: 10 000 kWh : (470 kg/m3 . 0,4< m3/prms . 4,2 kWh/kg . 60 %) = 21,1 prms
buk - metrovica: 10 000 kWh : (720 kg/m3 . 0,6 m3/prm . 4,2 kWh/kg . 60 %) = 9,2 prm
buk - sypaný: 10 000 kWh : (720 kg/m3 . 0,4 m3/prms . 4,2 kWh/kg . 60 %) = 13,8 prms

Príklad 4: Koľko tepla vyrobí krb, ak sa v ňom páli drevo s vlhkosťou 20 % (2 roky sušené)?

1 prm (ukladaný priestorový meter)
smrek: 470 kg/m3 . 4,2 kWh/kg . 0,6 m3/prm . 60 % = 710 kWh
borovica: 520 kg/m3 . 4,2 kWh/kg . 0,6 m3/prm . 60 % = 780 kWh
buk: 720 kg/m3 . 4,2 kWh/kg . 0,6 m3/prm . 60 % = 1 100 kWh
1 prms (sypaný priestorový meter)
smrek: 470 kg/m3 . 4,2 kWh/kg . 0,4 m3/prm . 60 % = 470 kWh
borovica: 520 kg/m3 . 4,2 kWh/kg . 0,4 m3/prm . 60 % = 520 kWh
buk: 720 kg/m3 . 4,2 kWh/kg . 0,4 m3/prm . 60 % = 720 kWh
1 prms - štiepka, vlhkosť 20 %
vŕba: 450 kg/m3 . 4,0 kWh/kg . 0,4 m3/prms . 60 % = 430 kWh
topoľ: 450 kg/m3 . 4,0 kWh/kg . 0,4 m3/prms . 60 % = 430 kWh

Čo zvyšuje spotrebu dreva

 • Čerstvé drevo nehorí. Treba ho sušiť 2 roky na dobre vetranom mieste, napríklad von pod prístreškom. Úložný priestor na sušenie má mať objem aspoň pre 2-ročnú spotrebu dreva na kúrenie. Narezané kláty sa dajú rýchlo poukladať pod prístrešok. Po vysušení sa ľahšie rúbu. Po trochu ich možno rúbať celý rok, nie je to taká práca ako keď sa rúbu naraz.
 • Drevo prinesené z vonku v zime môže byť vlhké, pretože von je vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a studené drevo v dome nasáva ďalšiu vlhkosť. V dome je dobré mať priestor apoň na niekoľkodňové uskladnenie dreva, aby preschlo, a netrebalo chodiť von do mrazu po každé polienko..
 • Studený externý vzduch znižuje účinnosť spaľovania. Treba ho zohriať napríklad dlhou rúrou cez základy, privedením do obstavby krbu, privedením do kanála medzi obstavbou a jadrom pece.
 • Klapkami treba nastaviť optimálne množstvo spaľovaného vzduchu, aby sa dosiahla vysoká účinnosť. Malé množstvo vzduchu znižuje účinnosť spaľovania, drevo sa premieňa na sadze a dechat, do komína odchádza veľa CO. Veľa vzduchu ochladzuje ohnisko (nižšia kvalita horenia) a odvádza teplo do komína. Na krbe je komínová klapka a klapka prívodu vzduchu. Na peci je zakurovacia klapka a klapka prívodu vzduchu. Pred zapálením ohňa treba klapky otvoriť, potom postupne zatvárať komínovú / zakurovaciu klapku, neskôr priškrtiť prívod vzduchu. V peciach môže byť množstvo vzduchu nastavené už konštrukcii pece. Klapky predstavujú tlakové straty prúdenia, obmedzuje sa nimi prúdenie keď sa nahreje komín, ktorý ak je nahriaty, tak má väčší vztlak. Vztlak môže ovplyvňovať aj prúdenie vonkajšieho vzduchu, obvykle pri daždi. Vtedy treba mať klapky otvorené viac, treba menej obmedzovať vztlak komína. Po dohorení treba zavrieť prívod vzduchu, kedy krbom/pecou preteká len minimálne množstvo vzuchu a teplo neuniká do komína.
 • Popol obmedzuje prúdenie vzduchu a špiní komín. Krb treba vyčistiť od popola raz za deň, akumulačnú pec raz za mesiac.

Súvisiací článok: Cena tepla (pre rôzne palivá a vykurovacie systémy)

13. Tabuľky so vzorcami

Tabuľky obsahujú vzorce, ktoré umožňujú vypočítať danú úlohu. zapisuje sa do bielych okienok. Listy sú zamknuté bez hesla. Tabuľky si môžete otvoriť pomocou programu OpenOffice, ktorý je zadarmo http://sk.openoffice.org/ .

Dávka dreva

Tu je tabuľka so vzorcami na výpočet dávky dreva pre rôzne teploty von a intervaly nakladania: DavkaDreva.ods.

obrázok: Ukážka tabuľky:

PrílohaVeľkosť
intervalyNakladania.ods12.66 KB
intervalyNakladania.png15.29 KB
DavkaDreva.ods16.89 KB
DavkaDreva.png21.18 KB

Kolísanie teploty v dome

Kolísanie teploty si môžete nasimulovať pomocou tabuľky KolisanieTeploty.ods.

Praktické výpočty

Výkon pece kolíše. Po spálení dávky dreva vzrastie a potom klesá. Napríklad:

Preto kolíše aj teplota v dome, napríklad:

Kolísanie teploty v dome môžeme obmedziť:

 1. väčšou tepelnou kapacitou domu (steny z kameňa, betónu, plných tehál, vápnocementu, alebo betónový strop, betónový poter podlahy, akumulačná stena, hrubé hlinené omietky),
 2. menšími tepelnými stratami domu (izolácie domu, rekuperácia vetraného vzduchu, nižšia teplota, malý a kompakltný dom),
 3. skrátením doby nakladania do pece.

Príklad1: Nasleduje porovnanie teplôt v 2 domoch s rôznou kapacitou, dom1: 5 kWh/K, dom2: 15 kWh/K. Straty domu sú 100 W/K, teplota je von stabilne -5 ˚C. Interval nakladania do pece je 8 hodín.

Vidíme že pri 3-násobnej kapacite domu je výkyv teplôt zhruba tretinový.

Príklad2: Nasleduje porovnanie 3 inervalov kúrenia: 8, 12 a 24 hodín pre dom1 (5 kWh/K) z príkladu1.

Vidíme že pri dvojnásobnom intervale je výkyv teplôt zhruba dvojnásobný, pri trojnásobnom trojnásobný.

Príklad3: Tu je simulácia pre dom2 (15 kWh) z príkladu1.

Príklad4: Znížením strát domu1 (5kWh) z príkladu1 (100 W/K) na 50 W/K sa znížia aj výkyvy teplôt.

Vidíme že znížením strát na polovice klesli aj výkyvy teplôt zhruba na polovicu.

Záver: Pec je vhodná do starých kamenných domov aj do novostavieb. Bežne možno dosiahnúť teplotu v dome s výkyvom niekoľko desatín stupňa. Iba pri malej kapacite domu, veľkých stratách a dlhých intervaloch nakladania dochádza k výkyvu rádovo 1-ky ˚C.

PrílohaVeľkosť
KolisanieTeploty1.png8.42 KB
KolisanieTeploty2.png9.04 KB
KolisanieTeploty3.png11.82 KB
KolisanieTeploty4.png14.89 KB
KolisanieTeploty5.png13.88 KB
KolisanieTeploty6.png13.81 KB
KolisanieTeploty.ods39.92 KB

Objem vykurovacieho vzduchu

Tu je tabuľka na výpočet objemového toku potrebného na teplovzdušné vykurovanie: ObjemVykurovaciehoVzduchu.ods

obrázok: Ukážka tabuľky:

PrílohaVeľkosť
ObjemVykurovaciehoVzduchu.ods9.62 KB
ObjemVykurovaciehoVzduchu.png4.83 KB

Tepelný tok obstavby

Tabuľka na výpočet tepelného toku cez stenu: prenos_tepla_z_pece.ods.

Postup výpočtu

Vpisujú sa hodnoty teplôt do žltých okienok, kým všetky tri tepelné toky [W/m2], napísané modrou farbou, nie sú rovnaké. Napríklad:

šamotová tehla 6 cm:

Tehla plná TP20:

Duté tehly:

1 dutina:

2 dutiny:

3 dutiny:

Šamot 6 cm a hlinená omietka 2 cm:

Výmenník tepla pod omietkou

Ak chceme umiestniť tepelný výmenník s rúrkami a vodou na šamotový plášť 6 cm, výmenník zakryjeme 5 cm hlinenou omietkou. Bude náš zaujímať či nevyvrie voda vo výmenníku:

Záver: Výmenník bude mať v priemere teplotu 76 ?C, voda za bežných okolností nevyvrie.

Viacvrstvový plášť

Pre akumulačnú pec s plášťom môžem pre vzduch uvažovať tieto hodnoty:

 1. vzduchová medzera široká 5 cm v plášti, alfa =
  - vodorovná hore: 6,25
  - svislá: 5,5
  - vodorovná dole: 4,35
 2. vonkajší povrch plášťa:
  - vodorovný hore: 10
  - svislý: 7,7
  - vodorovná dole: 5,9
 3. Tepelný tok cez viacvrstvový plášť môžeme odhadnúť pomocou súčtu tepelných odporov, porovnaním s odpormi v tejto tabuľke:

  MateriálR
  šamot 6 cm0,038
  plná tehla 6,5 cm0,12
  1 dutinová tehla s VC maltou0,29
  hlinená omietka 1 cm0,012
  hlinená omietka 5 cm0,063

  Napríklad máme šamotový plášť, na ňom výmenník s rúrkami a vodou a na tom 5 cm omietky. Tepelný odpor 6 cm šamotu a 5 cm hliny je porovnatelný s plnou tehlou 6,5 cm (TP20). Tepelný tok cez plášť bude 400 W/m2, z výmenníku môžeme oberať orientačne 600 W/m2.

  Hodnoty emisivity bežných materiálov

  Zdroj informácií: http://termo.webnode.sk/zaujimavosti/emisivita/

  Hliník, leštený 0,05
  Hliník, hrubý povrch 0,07
  Hliník, silno zoxidovaný 0,25
  Azbestová doska 0,96
  Azbestová tkanina 0,78
  Azbestový papier 0,94
  Azbestový plát 0,96
  Mosadz, matná, zašlá 0,22
  Mosadz, leštená 0,03
  Tehla, bežná 0,85
  Tehla, glazovaná, hrubá 0,85
  Tehla, žiarovzdorná, hrubá 0,94
  Bronz, porézní, hrubý 0,55
  Bronz, leštený 0,1
  Uhlík, čištený 0,8
  Litina, hrubý odliatok 0,81
  Uholný prach 0,96
  Chrom, leštený 0,1
  Jíl, vypálený 0,91
  Beton 0,54
  Meď, leštená 0,01
  Meď, komerčne vyleštená 0,07
  Meď, zoxidovaná 0,65
  Meď, čierno zoxidovaná 0,88
  Elektrotechnická páska, čierna plastová 0,95
  Glazúra ** 0,9
  Umakart 0,93
  Zmrzlá zemina 0,93
  Sklo 0,92
  Sklo, matné 0,96
  Zlato, leštené 0,02
  Ľad 0,97
  Železo, za tepla válcované 0,77
  Železo, zoxidované 0,74
  Železo, galvanizovaná tabuľa, leštená 0,23
  Železo, galvanizovaná tabuľa, zoxidovaná 0,28
  Železo, lesklé, leptané 0,16
  Železo, kované, leštené 0,28
  Bakelit, lakovaný 0,93
  Lak, čierny, matný 0,97
  Lak, čierny, lesklý 0,87
  Lak, biely 0,87
  Lampová čerň 0,96
  Olovo, šedé 0,28
  Olovo, zoxidované 0,63
  Olovo, červené, práškové 0,93
  Olovo, lesklé 0,08
  Ortuť, čistá 0,1
  Nikel, poniklovaná litina 0,05
  Nikel, čistý, leštený 0,05
  Náter so strieborným povrchom** 0,31
  Náter, olejový, priemerný 0,94
  Papier, čierny, lesklý 0,9
  Papier, čierny, matný 0,94
  Papier, biely 0,9
  Platina, čistá, leštená 0,08
  Porcelán, glazovaný 0,92
  Kremeň 0,93
  Pryž 0,93
  Šelak, čierny, matný 0,91
  Šelak, čierny, lesklý 0,82
  Sneh 0,8
  Oceľ, galvanizovaná 0,28
  Oceľ, silno zoxidovaná 0,88
  Oceľ, čerstvo válcovaná 0,24
  Oceľ, hrubý povrch 0,96
  Oceľ, zrezivelá 0,69
  Oceľ, poniklovaná tabuľa 0,11
  Oceľ, válcovaná tabuľa 0,56
  Lepenka 0,92
  Cín, leštený 0,05
  Wolfram 0,05
  Voda 0,98
  Zinková tabuľa 0,2

  *Emisivity takmer všetkých materiálov sú merané pri teplote 0 °C a pri pokojovej teplote se nijako zásadne nelíšia.

  **Náter so strieborným povrchom je meraný pri teplote 25 °C a glazurový náter pri 27 °C.

  Fyzikálny model

  Využíva sa tu spojitosť výkonu, teda že výkon prechádzajúci z jadro do plášťa, výkon prechádzajúci plášťom a výkon vystupujúci z plášťa do miestnosti je rovnaký.

  Použité vzorce

  Fí - je tepelný tok [W/m2]

  Prenos tepla žiarením: Fí = epsilon . 5,67 . (T/100)4 ..... kde epsilon - je emisivita materiálu, S - plocha telesa, T - termodynamická teplota [K]. Emisivita ? je schopnosť materiálu vyžarovať teplo žiarením, ? má hodnotu od 0 do 1. Napríklad liatina, alebo stena má epsilon = 0,8 - 0,9, leštený nerez alebo hliník ? = 0,1 - 0,2. Emisivita sa obvykle číselne rovná absorbčnej schopnosti A.

  Prenos tepla prúdením: P = alfa . dT ..... kde alfa je koeficient prenosu prúdením, koeficienty sú uvedené nižšie, dT je rozdiel teplôt medzi stenou a vzduchom [K, C].

  Prenos tepla vedením: P = dT . lambda / d ..... kde dT je rozdiel teplôt na protiľahlých stranách materiálu, ? je súčiniteľ tepelnej vodivosti materiálu, d je šírka materiálu.

  Medzi jadrom a vnútrom plášťa sa prenáša teplo žiarením a prúdením, cez plášť sa prenáša teplo vedením, medzi plášťom a miestnosťou sa opäť prenáša žiarením a prúdením. Výsledný žiarivý tok medzi dvoma stenami je daný rozdielom žiarevých tokov jednotlivých stien.

  Izolačná obstavba a teplovzdušný odber tepla

  Priemerný výkon pece závisí iba od množstva spáleného dreva a intervalov jeho nakladania. Pri použití izolačných tehál treba upraviť aj intervaly nakladania.

  Materiál plášťa ovplyvňuje rýchlosť chladnutia pece, teda teplotné výkyvy. Tepelne vodivý materiál chladne rýchlo, výkyvy sú väčšie. Tepelne izolačný materiál chladne pomalšie, pec hreje stabilnejšie, ale pri vysokých hodnotách tepelného odporu sa prehrieva jadro. Priemerný výkon je daný teplotou jadra a tepelným odporom plášťa. Jadro musí byť teplejšie aby dostalo cez tepelný odpor plášťa priemerný výkon. Iným spôsobom ako stabilizobať výkon pece je zvýšiť hmotnosť jadra. Voľba vhodného materiálu plášťa ušetrí tony drahého šamotu do jadra. Napríklad 3,5 tonové šamotové jadro a 6 cm šamotový plášť môže hriať rovnako stabilne ako 1,8 tonové jadro a plášť z dutých tehál.

  Pec môže vykurovať viac miestností, pričom v každej môže byť iná plocha plášťa a požadovaný výkon pece. Dá sa to dosiahnúť rôznymi materiálmi v plášti.

Vztlak komína

Vztlak komína možno vypočítať pomocou tabuľky: http://www.klasici.sk/sites/default/files/VztlakKomina.ods . Ťah komína dostaneme po odpočítaní tlakových strát pri prúdení spalín cez komín. Tlakovés traty možno vypočítať tu: http://qpro.cz/?id=Ztraty-trenim-ve-vzduchotechnickem-potrubi.

Tabuľka pre vztlak je určená pre drevo, a dá sa použiť aj pre zemný plyn. Do tabuľky dosadíme:

 • výšku - dĺžka komínovej vložky, alebo časti ktorú počítame
 • výkon spotrebiča - na aký ho chceme prevádzkovať
 • teplota vstupu - asi koľko stupňov má dym opúšťajúci vykurovacie teleso
 • emisivita - vlastnosť materiálu vyžarovať teplo, pre neizolovanú rúru je nerez ?r = 0,1 , šamot ?r = 0,75.
 • teplota vzduchu von - ťah komína je menší ak je vonku teplo

Výpočet vztlaku pre izolovaný komín nie je doriešený, ale môžete ho odhadnúť tak, že dosadíte hrúbku izolácie, a skutočný vztlak komína sa bude nachádzať v itnervale vztlakov, ktoré dostaneme po dosadení emisivity povrchu komína, napríklad ?r = 0,8, a nulového vyžarovania ?r = 0. Ukážka tabuľky:

Fyzikálny model

 • normálne podmienky pre pyn: 0 C, 104 kPa
 • vlastnosti šamotu:
  - tepelná kapacita: 0,43 Wh/K.kg
  - hustota: 1 850 kg/m3
  - súčiniteľ tepelnej vodivost: 1,25 W/K.m
 • horenie:
  - teplota ohniska: 950 C
  - výhrevnosť dreva obvykle: 4 kWh/kg
  - chemická reakcia: C6H12O6 + 6O2 -> 6CO2 + 6H2O
  - zloženie vzduchu: 78 % N2, 21 % O2.
  - zloženie spalín: 67 % N2, 17 % H2O, 17 % CO2
  - objem 1 molu plynu za normalnych podmienok: 22,4 litrov
  - mólové hmotnosti zložiek horenia:
  ... mn (C6H12O6) = 6.6 + 12.1 + 6.8 = 96 g/mol
  ... mn (O2) = 2.8 = 16 g/mol
  ... mn (vzduch) = 0.78 . 14 + 0.22 . 16 = 14.4 g/mol
  ... mn (spaliny) = (0,667 . 14 + 0,167 . 10 + 0,167 . 22) = 9,338 + 1,67 + 3,674 = 14,68 g/mol
 • VZDUCH
  - na 1 mol dreva treba 6 molov kyslíku
  - množstvo kyslíku mol za sekundu dostaneme z hodnoty pre drevo vynásobením x6
  - objem kyslíka litre za sekundu = - kyslík zaberá 21 % objemu vzduchu
  - množstvo vzduchu litre za sekundu dostaneme z hodnoty pre kyslík delené 21 %
 • SPALINY - hustota za normálnych podmienok: ro0 = 14,68 g/mol / 22,4 l/mol = 0,655 g/l = 0,655 kg/m3
  - hustota pri teplote t: ro = ro0 . T0 / T = ro0 . (t0+273,15) / (t+273,15) = ro0 . 273,15 / (t+273,15).
  Vychádzam zo stavovej rovnice pre ideálny plyn: p.V/T = konšt.
 • ŤAH KOMÍNA
  p = h . ?? . g ... [Pa, m, kg/m3, m/s2], kde h ? účinná výška komína, ?? ? rozdiel hustoty vonkajšieho vzduchu a priemernej hustoty spalín v komíne, g ? gravitačné zrýchlenie, g = 9,81 m/s2.
  Približný vzorec, dosadením vzrocov pre výpočet objemu spalín vznikne:
  p = h . (?0 . 273,15 / (t2+273,15) + ?0 . 273,15 / (t2+273,15)) . 9,81 m/s2 / 2
  p = 5 . h (273 / (t2+273) + 273 / (t1 + 273)) ... [m, ?C, ?C] kde h - je účinná výška komína, t2 je teplota ústia komína nad strechou, t1 teplota ústia komína pri spotrebiči.
PrílohaVeľkosť
VtlakKomina.png97.55 KB
VztlakKomina.ods30.58 KB

Výpočet jadra pece

Tu je tabuľka pre výpočet vlastností jadra pece v závislosti od dávky dreva: VypocetJadraPece.ods.

obrázok: Ukážka tabuľky:

PrílohaVeľkosť
VypocetJadraPece.ods14.89 KB
VypocetJadraPece.png22.33 KB

14. Linky

 1. ukážka splyňovania dreva: www.youtube.com/watch?v=pyofhLYYVC8
 2. komíny: časti: www.lacnekominy.sk/cache/images/tmp/icopal_wulkan_c_lacnekominy_b_6018e_... , http://www.lacnekominy.sk/cache/images/tmp/galeria_lacnekominy_b_a7f8a_8... , postup stavby: http://www.lacnekominy.sk/komin-nexx/navody/
 3. spájanie medených rúrok: www.youtube.com/watch?v=CY-sgKeZEh4
 4. výpočet tlakových strát: potrubie: http://qpro.cz/?id=Ztraty-trenim-ve-vzduchotechnickem-potrubi , pravé uhly: http://qpro.cz/?id=Tlakova-ztrata-mistnimi-odpory
 5. tepelné výpočty pre budovu: www.stavebnictvi3000.cz/vypocty/
 6. diskusie: na TZB: http://elektro.tzb-info.cz/t.py?t=11&i=2 , eFilip: www.e-filip.sk/Default.aspx?contentID=1010&sortBy= , Kachlová kamna svépomocí na TZB: http://elektro.tzb-info.cz/t.py?t=11&i=102647
 7. zalievané ťahy: www.youtube.com/watch?v=S9nau8S08U8 , www.ofenbaufachmarkt.de/gross.html
 8. stránka kachliara z Veľkého Rovného: www.kachliar.sk
 9. firma na stavbu pecí: http://www.krby-juko.sk/referencie.phtml?id5=13445
 10. palivové drevo www.jurovcik.sk/produkty-palivove.html
 11. klapka yokr: http://www.jokr.cz/shop.php?akce=cisloproduktu&id=2007120911
 12. teplomer spalín
 13. stavebné tabuľky: http://www.stavebni-tabulky.cz/
 14. teplovodný výmenník na dymovod: http://www.pece-krby.sk/krbove-vlozky/teplovodne-vymenniky/teplovodny-vy...
 15. Fotogaléria stavby a montáže kachľového sporáku: http://www.bd-krby.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=88&It...
 16. lepenie kachlíc hlinou: http://www.youtube.com/watch?v=kPbprpfQGVY
 17. Fínska pec, fotky zo stavby: http://nase-slamenka.webnode.cz/jak-to-jde/finska-pec/ , http://finskepece.webs.com/

Iné

Fyzikálny model komína

Podmienky

 • normálne podmienky pre pyn: 0 ?C, 104 kPa
 • vlastnosti šamotu:
  - tepelná kapacita: 1 000 J/?C.kg = 0,28 Wh/?C.kg
  - hustota: 2 000 kg/m3
  - súčiniteľ tepelnej vodivost: 1,56 W/?C.m
 • horenie:
  - teplota ohniska: 950 ?C
  - výhrevnosť dreva obvykle: 4 kWh/kg
  - chemická reakcia: C6H12O6 + 6O2 ? 6CO2 + 6H2O
  - zloženie vzduchu: 78 % N2, 21 % O2.
  - zloženie spalín: 67 % N2, 17 % H2O, 17 % CO2
  - objem 1 molu plynu za normalnych podmienok: 22,4 litrov
  - mólové hmotnosti zložiek horenia:
  ... mn (C6H12O6) = 6.6 + 12.1 + 6.8 = 96 g/mol
  ... mn (O2) = 2.8 = 16 g/mol
 • SPALINY
  - zloženie: N2 ? 66,7 %, H2O ? 16,7 %, CO2 ? 16,7 %.
  - mólová hmotnosť zložiek: N2: 2 . 7 = 14 g/mol, H2O: 2 . 1 + 8 = 10 g/mol, CO2: 6 + 2 . 8 = 22 g/mol
  - mólová hmotnosť spalín: n =ŤAH (0,667 . 14 + 0,167 . 10 + 0,167 . 22) = 9,338 + 1,67 + 3,674 = 14,68 g/mol
  - hustota za normálnych podmienok: ?0 = 14,68 g/mol / 22,4 l/mol = 0,655 g/l = 0,655 kg/m3
  - hustota pri teplote t: ? = ?0 . T0 / T = ?0 . (t0+273,15) / (t+273,15) = ?0 . 273,15 / (t+273,15).
  Vychádzam zo stavovej rovnice pre ideálny plyn: p.V/T = konšt.
 • VTLAK KOMÍNA
  p = h . ?? . g ... [Pa, m, kg/m3, m/s2], kde h ? účinná výška komína, ?? ? rozdiel hustoty vonkajšieho vzduchu a priemernej hustoty spalín v komíne, g ? gravitačné zrýchlenie, g = 9,81 m/s2.
  Približný vzorec, dosadením vzrocov pre výpočet objemu spalín vznikne:
  p = h . (?0 . 273,15 / (t2+273,15) + ?0 . 273,15 / (t2+273,15)) . 9,81 m/s2 / 2
  p = 5 . h (273 / (t2+273) + 273 / (t1 + 273)) ... [m, ?C, ?C] kde h - je účinná výška komína, t2 je teplota ústia komína nad strechou, t1 teplota ústia komína pri spotrebiči.

Výpočty

 1. Chemické rovnice horenia:
  - drevo, slama: C6H12O6 + 6 O2 -> 6 CO2 + 6 H2O
  - zemný plyn, metán: CH4 + 2 O2 -> CO2 + 2 H2O
  - čierne uhlie, koks: C + O2 -> CO2
 2. Zväčšenie objemu spalín chemickou reakciou horenia: kvs:
  - drevo: 1 mol O2 + 4 moly N2 -> 2 moly spalín + 4 moly N2 ... kvs = 6/5 = 1,2
  - metán: 1 mol O2 + 4 moly N2 -> 1,5 mola spalín + 4 moly N2 ... kvs = 5,5/5 = 1,1
  - uhlie: 1 mol O2 + 4 moly N2 -> 1 mol spalín + 4 moly N2 ... kvs = 5/5 = 1
 3. Zväčšenie objemu spalín ohriatím v ohnisku na teplotu t: kvt:
  vychádzame zo stavovej rovnice pre ideálny plyn: p.V/T = konšt. = p0.V0/T0, potom pri konšt. tlaku p = p0:
  V = V0 . T / T0 = V0 . (t + 273) / (t0 + 273)
  koeficient tepelného zväčšenia objemu spalín: kvt = (t + 273) / 273 ... [-; °C, t0 = 0 °C]
 4. Zväčšenie hmotnosti spalín chemickou reakciou horenia: kms:
  mólove hmotnosti: N2 = 28 g/mol, O2 = 32 g/mol, CO2 = 44 g/mol, H2O = 18 g/mol
  - vzduch: 1 mol O2 + 4 moly N2 = 1 . 32 + 4 . 28 = 144 g
  - spaliny dreva: 1 mol CO2 + 1 mol H2O + 4 moly N2 = 1 . 44 + 1 . 18 + 4 . 28 = 174 g ... kms = 174/144 = 1,21
  - spaliny metánu: 0,5 mol CO2 + 1 mol H2O + 4 moly N2 = 0,5 . 44 + 1 . 18 + 4 . 28 = 152 g ... kms = 152/144 = 1,06
  - spaliny uhlia: 1 mol CO2 + 4 moly N2 = 1 . 44 + 4 . 28 = 156 g ... kms = 156/144 = 1,08
 5. Množstvo spáleného paliva za sekundu:
  E = výhrevnosť paliva pri dokonalom horení s účinnosťou 100%: drevo 20% vlhkosti 15 MJ/kg = 4,2 kWh/kg, zemný plyn 28 MJ/kg = 7,8 kWh/kg, uhlie 30 MJ/kg = 8,3 kWh/kg
  VO = výkon ohniska, napr. 100 kW 
  - množstvo spáleného paliva v kilogramoch za hodinu: mp1h = VO / E ... [kg/h; kW, kWh/kg]
  - množstvo spáleného paliva v gramoch za sekundu: mp1s = mp1h . 1000 / 3600 ... [g/s; kg/h]
  - mólová hmotnosť palív mnp: drevo C6H12O6 = 180 g/mol, metán CH4 = 16 g/mol, uhlie C = 12 g/mol
  - mólové množstvo paliva za sekundu: np1s = mp1s / mnp ... [mol/s; g/s, g/mol]
 6. Množstvo nasávaného vzduchu:
  Na 1 mol paliva treba:
  - drevo: 6 molov O2 + 24 molov N2 = 30 molov vzduchu
  - metán: 2 moly O2 + 8 molov N2 = 10 molov vzduchu
  - uhlie: 1 mol O2 + 4 moly N2 = 5 molov vzduchu
  Molová hmotnosť vzduchu za sekundu nv1s:
  - drevo: nv1s = 30 . np1s ... [mol/s; mol/s] = 30 . mp1s / mnp = 0,02 . P ... [mol/s; kW]
  - metán: nv1s = 10 . np1s ... [mol/s; mol/s] = 10 . mp1s / mnp = 0,036 . P ... [mol/s; kW]
  - uhlie: nv1s = 5 . np1s ... [mol/s; mol/s] = 5 . mp1s / mnp = 0,028 . P ... [mol/s; kW] 
  Objem vzduchu s teplotou 0 ?C za sekundu V01s:
  1 mol každého plynu pri 0 °C a bežnom tlaku 1 atm (101 kPa) má objem 22,4 litra
  - drevo: V01s = 22,4 . nv1s ... [liter/s; mol/s] = 22,4 . 0,021 . P = 0,47 . P ... [liter/s; kW]
  - metán: V01s = 22,4 . nv1s ... [liter/s; mol/s] = 22,4 . 0,036 . P = 0,81 . P ... [liter/s; kW]
  - uhlie: V01s = 22,4 . nv1s ... [liter/s; mol/s] = 22,4 . 0,028 . P = 0,62 . P ... [liter/s; kW]
 7. Objemový tok spalín pri teplote t a palive kvs:
  Vt1s = V01s . kvt . kvs ... [liter/s; liter/s, -, -]
 8. Mólová hmotnosť a hustota plynov:
  - vzduch: 78% N2 + 21% O2 = 29 g/mol
  - spaliny dreva: 66% N2 + 17% H2O + 17% CO2 = 29 g/mol
  - spaliny metánu: 73% N2 + 9% CO2 + 18% H2O = 27,6 g/mol
  - spaliny uhlia: 78% N2 + 21% CO2 = 31,2 g/mol
  - hustota vzduchu s teplotou 0 ?C: ?0 = mn / V0 = 29 g/mol / 22,4 litra/mol = 1,29 g/liter
  - hustota spalín s teplotou t: ?t = 1,29 . kms / (kvt . kvs) ... [g/liter = kg/m3]
 9. Hmotnostný tok spalín pri teplote t:
  mt = V0 . ?t
 10. Tepelná kapacita c:
  zložky spalín: N2 = 1 000 J/kg.K, CO2 = 1 237 J/kg.K, H2O = 4180 J/kg.K
  - spaliny dreva: c = 0,66 . 1000 + 0,17 . 4200 + 0,17 . 1237 = 1 600 J/kg.K
  - spaliny metánu: c = 0,73 . 1000 + 0,18 . 4200 + 0,09 . 1237 = 1 600 J/kg.K
  - spaliny uhlia: c = 0,80 . 1000 + 0,2 . 1237 = 1 050 J/kg.K
 11. Časová konštanta ochladzovania plynov v komíne ?:
  ? = energia spalín / tepelný tok cez plášť = rozdiel teplôt . tepelná kapacita . hmotnosť spalín / tepelny tok
  ? = ?T . c . m / Pe = ?T . c . V . ? / U . S = ?T . c . ?.r2.d . ? / U . 2.?.r.d
  ? = R . ?T . c . r / 2 ... [sekunda; m2.K/W, ?C, J/kg.K, meter], kde R - tepelný odpor komína, ?T - teplota spalín (rozdiel teplôt spalín a vonkajšieho vzduchu), c - tepelná kapacita spalín, r - polomer vložky komína
 12. Ochladzovanie spalín v čase:
  T = Tmax . 0,36t/τ ... τ - je časová konštanta ochladenia na 36 %, τ = c . m . R / S ... c - tepelná kapacita plynov, m - hmotnosť plynov v komíne, R - tepelný odpor chladnutia komína, S - plocha komínovej vložky alebo vnútra komína
 13. Objemový tok Vt pohybjúcich sa spalín v komíne po čase t:
  VT = V0 . kT . kp = V0 . (T + 273) / (T0 + 273) . kp
  Vt = V0 . kp . (Tmax . 0,36t/tau + 273) / (Tmax + 273)
 14. Vztlak v komíne:
  p = h . ? . g ... kde h - je výška komína [m], ? - je priemerný rozdiel hustoty spalín v komíne a hustoty vonkajšieho vzduchu [kg/m3], g - gravitačné zrýchlenie = 9,81 m/s2

Proč kamnáři mlží. Aneb traktat o bide kamnarstvi v Cechach.

Prebrané z: http://elektro.tzb-info.cz/t.py?t=11&i=102647
Autor: Mirek Šíma

A) Část z nich nejsou kamnáři a mlžením zakrývají vlastní nemohoucnost.
B) Velmi male procento z nich skutečně umí, a přisli na úžasnou věc, že totiž relativně jednoduchý výrobek, který ještě před 100 lety stal v českém pohraničí v každé chalupě, se dnes vlivem jakési romanticko, ekologicky, tradicionalisticky orientovaneho pocitu a mody dostava u prachatych lidi do kursu.
Jeste za meho dětství chodil muj dedek kamna opravovat, v každé králikárně na vesnici pili králící vodu ne z misek, ale
z vybouranych kamnovych kachlu. V te době totiž lidé kamna
bourali, kupovali si naftaky a sednici predelavali na obyvak, takze jim vlastne kamna prekazela.
Takze kamnarstvi upadlo v zapomneni, socialismus ho dorazil.
Typicky dnesni kamnar mlzi, protoze jeho dnesnim typickym zakaznikem neni sedlak ci chalupnik, ktery chce kamna na opravdove kazdodenni topeni (to jsme my, normalni lidi) nýbrž zbohatlik, ktery chce mit v novem baraku nebo v luxusnim mlyne neco, co nikdo jiny nema, aby se mohl blejsknout. Takova kamna jsou na efekt, topi se v nich 1x za rok pred
hosty a jinak v baraku topi jiny konvekcni system rizeny elektronikou na dalku. Polena jsou jen na paradu.
Cim jsou takova kamna drazsi, tim lepe, nebot je tak zarucena jejich exklusivita !!!
C) Takze z mych jednani s kamnari uvadim nekolik typickych ukazek:
1. Postavime to z Ytongu a kachlema to olepime. Ytong se ale při ohřevi na 70 C rozpada. No a co, v tom se preci netopi
to je na paradu.
2. Chci videt vypocet a planek. To Vam nemuzeme dat, to je nase know how. (Ktere nema, ze).
3. Postavime jenom kachlovou imitaci a misto dvirek pouzijeme elektronickou LCD desku s 20 programy ruzneho plamene, lze i ohybat, neni potreba komin ani drevo. Takze mamo, dnes je tu kosa, zapni program c. 15 (velky plameny), sice nam mrzme kafe v hrnku, ale plameny slehaji ostosest.
4. Nejdulezizejsi na kamnech je zazdit krabici s pokladem
pro pristi generace.
5. Nekteri jsou tak drzi, ze na svych internetovych strankach
pisi: kachel stoji cca. 350 Kc, jeho odborne usazeni cca. 500 Kc. No tomu rikam rejze, pri salave plose 10 m, a 20 kachlich na metr budou jenom kachle stat 10 x 20 x (350 + 500) = 170.000,-- Kc (pridejte DPH a samoty, dvirka, dopravu, konstrukci, komin) a mate na novou OKTAVKU.
5. A ted pozor panove kamnari, jednak mate chyby i ve Vasi norme, namisto technickych udaju tam smolite nejake Pisvycovy konstanty, neb veci nerozumite, nebo naopak nechcete hrat s otevrenymi kartami. Taky lidi strasite. To je oblibena taktika vyrobcu, okecat vse desnou odbornosti, vazat vse na certifikaty, razistka a osvedceni, hlavne aby nam nikdo nelezl do zeli. Az budete priste opisovat aus deustchen Fachregeln fuer Kamin- und Ofenbauer, tak to aspon udelejte poradne.

Jenze to by panove museli postavit 1 az dvoje kamna za mesic a ne 1 nebo 2 za rok.

Typicky dnesni kamnar se vyjadruje tak, ze kamna pod 300.000 Kc on proste nestavi.

Jenze panove za 300.000 je mozno poridit slusny automobil nizsi stredni tridy. Takove auto je produktem technickeho vyvoje, ktery trval leta, podileli se na nem 100 vky konstrukteru a stroj obsahuje 3500 az 7000 jednotlivych dilu,
je to vysoce sofistikovany produkt. Proti tomu jsou cihly, kachle a litinova dvirka relativne jednoduchym produktem.
Ja kamnarstvi nesnizuji - to ani nahodou - ale je treba nalezt smysl pro relaci.

Lze postupovat i jinak. Kolik kachlu usadi kamnar za 8 hodin práce. Rekneme, ze se nepredre a udela jich 30. (tedy 30 x 500 = 15.000 Kc denne za praci. Lidi to je rejze jako hrom.
Do takoveho kseftu preci nikoho nepustime, taky se nesmi prozradit, ze to vlastne neni az takova veda, to bysme byli v .... To je sen, sahnu na kachel a 500 Kc je v kapse.

Nebo jeste lepsi srovnani. V dnesnim Algoji (ta cast Bavorska) kde uz jsou Alpy a blizko svycarske hranice, a kde
jsou kamna v kazdem baraku, tak tam by kamna za 10.000 EUR byla NEPRODEJNA. A to jsou tamni lide zvykli na jine ceny.

Nebo jeste jinak rakouska firma nabizi stavebnice kamen. Maji za sebou 60.000 staveb. Vymakane do posledniho detailu a i tak jsou ceny kolem 200.000 Kc.

Panove kamnari. Nikde ale opravdu nikde a v zadne branzi nelze dlouhodobe udrzet stav, kdy material stoji 350 (on ve skutenosti kachel stoji 260 Kc (viz keramika letovice), a prace dalsich 200 procent. Vzdy plati material 100 Kc prace
50 Kc + dane. I tak je to slusny vydelek a zamestnani.

Taky me desne sejri ty recicky o umeni.
Kamnar je vyucenec, s trochou nadsazky je to lepsi zednik, ktery namisto z cihel stavi ze samotovych tvarovek a je poucen o tematech jako komin, topenistě, bezpečné vzdalenostu, atd.
Zkuste si predstavit, kolik toho musi nastudovat MUDr. a kolik dostane v nemocnici za vsechny ty odslouzene hodiny, a jakou nese odpovednost. Ve srovnani s tim, jsou honorare kamnaru zcela nehorazne.

Kdyz jsem pred x lety zacal uvazovat o stavbe kamen, tak jsem
si vse vyse uvedene uzil do sytosti. Protoze hodne cestuji prave do Rakouska a Nemecka, tak cerpam informace odtud. Tam je kamnarstvi normalnim remeslem jako kazde jine. Hrani na umelce tam nikdo kamnarum nezere. Ceny a honorare jsou srovnane do normalnich relaci vuci ostatnim profesim. Kamnar je na tom stejne jako truhlar nebo automechanik, moc vyskakovat si nemuze. Konkurence je velika. Kdo maka, ten si vydela. Zit z postaveni 1 kamen cely rok, no to by umrel hlady.

No a ted se do toho namontujeme my. Obycejni, normalni lide, kteri nekde na vesnici koupili ruinu stare chalupy (mluvim za sebe) a rozhodli se, ze ji postavi na nohy z tradicnich materialu a pokusi se v dnesni uspechane dobe vratit aspon trochu k tradicim a zit "normalne". Klademe kamnarum vsetecne otazky jako, kolik se protopi, kolik metru tahu, proc to jak ono. Oni ti chudacci hned zavetri, ze tenhle kuncoft nema v portmonce pul melounu a navic kriste pane, von v tom snad vopravdu chce topit !!! No to radsi pryc vod nej, takovej zakaznik bude potizista a stoural.
Ted mne napadlo jeste jedno krasne srovnani. Za 300 tacu poridite super system s tepelnym cerpadlem zeme / voda i
se spickovou regulaci. Ne, ze bych byl priznivcem techto systemu, ale je v nich skryto hodne prace a umu. Takze jak to vlastne s temi cenami je.

Kamna na drevo nepasuji k zivotnimu stylu vetsiny dnesni populace. Navic tradice byla prerusena.
Sance, ze nekdo ze stavajich kamnaru prestane drzet basu, rozjede vyrobu individualnich kamen opravdu profesionalne a
bude razit heslo normalni produkt pro normalniho zakaznika za
normalni penize a kamna tak budou v primerene relaci k ostatnim topnym systemum na trhu, tak tahle sance je velmi mala, neb potencialnich zakazniku je proste malo.
Kde neni poradna poptavka, tam neni nabidka a kde neni nabidka, tam neni konkurence. Kdyz do takoveho prostredi prijde normalni clovek, a chce kamna, tak se nestaci divit.

Reseni je jen jedno - viz moje predchozi elaboraty.

Kamna mam rad, a je mi lito, ze nejsou bezne dostupna. Zivim se necim jinym, a az mne to omrzi tak snad v duchodu
zkusim novou zivnost (neco jako pan Lorenc z toho filmu).
A panove kamnari mne vylozene stvou. Jeden (a nebyl sam) mi totiz pred x lety slibil kamna za 120.000 Kc, nakreslil planek (po mych dotazech a upozornenich ho asi 3x predelal) a kdyz mel nastoupit k praci, tak rekl, ze by potreboval zvednout cenu.
To uz chtel 200 tacu. Se zenou jsme zatali zuby a rekli jo.
Pan kamnar nas nechal tejden uzrat a pan rekl, ze by potreboval 230 tacu, k tomu dopravu 48,500 Kc a taky ze jeste
zapomnel zapocitat DPH, takze to prirazi navrch.

No panove a damy, kdyz mi to s ledovym klidkem rikal, zima prede dvermi, barak rozestaveny, zena s deckem na ruce, tak na mne sly mrakoty. Vykopnul jsem ho a koupil na prvni zimu
litinova kamna, abychom v baraku nepomrzli jak vlastovky.
No a kdyz jsem se uklidnil, tak jsem si rekl, ze neni mozne, aby inzenýr z CVUT nepostavil kamna, a musel se nechat vocuravat zednikama.

Takze se nebojte stavet sami. Spoctete si cenu samotu a dvirek a nekolika klapek. Zjistíte, ze vnitrni system kamen poridite cca. za 20.000 Kc. Za tyhle penize muzete klidanko kus tahu zbourat, kdyz se nepovede. Az postavite vnitrek, dejte dovnitr zarovku nebo halogen, ci male konvekční elektrické topidlo a nechejte to vyschnout. Taky muzete vyzkouset tesnost pomocí barevného umeleho koure. Az si budete jisti, ze je vnitrek OK. Tak teprve stavte vnejší plast. Dvouplastova konstrukce vyrazne snizuje tepelne namahani kachlu, takze se nemusite bat pouzit kachle z bezne vyroby. Nepotrebujete zadne super vypalene glazury. Ony totiz stejne popraskaji, to proste ke kamnum patri. Nejsou to obkladačky.

A ted mala reportaz o tom, jak vypada predani kamen do provozu v Algoji:

1. Kamnar pozve znalce /revizaka a ten nainstaluje
do topenistě teploměr, před kamna postavi termokameru,
druhy teploměr nainstaluje do zausteni kourovodu do komina.
Revizak si priveze predem navazene a predsusene "normovane"
palivo (bukove brikety nebo polena o idealnich
rozmerech). Treti teplomer a průtokomer měří přívod
vzduchu do kamen.
Taky jiné cidlo snima slozeni zplodin odchazejich z kamen.
2. Predpisove se zatopí a sledují se prubehy teplot, casy,
vzduchy a vnejsi teploty kamen resp. nekdy se strka
teplomer i do meziplaste.
3. Tohle cviceni se opakuje 2-3 cykly, zaznamenaji se i vnejsi teploty, atd. a spocte se prumerna ucinnost kamen. Jakmile je mensi jak 80 %, kamna se povazuji za zmetek, protoze na ne zakaznik nedostane povoleni k provozu.

4. Teprve kdyz vsechno klapne, tak dostane kamnar zaplaceno.

A ted si tohle zkuste predstavit u nas. Tu prcu bych chtel nekdy zazit. Ale asi se toho uz nedoziju.

Tak se vsici mejte prima a
pamatujte, ze cesky clovek zvladne vsechno, zvlaste, kdyz si
z opatrnosti koupi nejprve jen zlomek materialu a postavi si z nej na zahrade malou pecicku na chleba, aby otestoval sve vlastni schopnosti, nez se pusti do hlavnich kamen.

Optimisticka rada na zaver:
Vzdy az budete v depresi, ze jste si vzali moc velky bremeno,
tak si jako ja vzpomente na toho borce, co v 70 letech sestrojil na Sumave podomacku vrtulnik (virnik) a prelitnul
v noci bez navigacnich pristroju pres caru do Nemecka. Kdyz pristal a prisli k nemu policajti tak zjistil, ze je zase v Cechach, nebot hranici podle radaru preletnul, ale vloudila se chybickas a preletnul ji zase zpatky. U socialistickeho soudu pak dostal nejvyssi sazbu, protoze hranici prekrocil nedovolene a opakovane. Co jsou proti tomu porodni potize s kamnari !!!

Mirek

Vrchol leta a zimy

Obrázok vykresľuje priemerné teploty vzduchu počas roku, v nadmorskej výške 500 m na Slovensku. Pre iné nadmorské výšky treba pripočítať +0,7 °C pri poklese o 100 m. Vrchol leta predstavujú najteplejšie obdobie na konci júla a začiatku augusta. Vrchol zimy predstavuje najchladnejšie obdobie v polovici januára, čo je aj polovica vykurovacieho obdobia.

PrílohaVeľkosť
VrcholLetaZimy.PNG25.04 KB