12. Straty domu - tabuľka pre jednoduchý výpočet

Tabuľka straty_domu.ods jednoducho ráta približné straty domu. Nie sú potrebné žiadne špeciálne vedomosti. Ukážka:

Poznámky:

 • Ak je podkrovie nevykurované, napíšte uhol strechy 0 stupňov.
 • Plocha okien a dverí sa vypočíta, ale môžete si napísať vlastnú.
 • Je to približný výpočet. Každý rok je iná zima, dom môže byť postavený a používaný inak ako v projekte, nepodstatné hodnoty sú vynechané alebo zaokrúhlené.
 • Strata vetraním závisí od počtu osôb. Vetracie systémy majú výmenníky na spätné získavanie tepla, ale cez okná sa vetrá menej. Strata vetraním (kW) je tu rátaná ako priemerná hodnota. Pri dokorán otvorných oknách môže byť okamžitá strata aj 10 kW.
 • Most stien je strata tepla z miestnosti cez steny do základov.
 • Maximálna strata je pre teplotu vzduchu -30 °C.

Príklady vodivosti materiálov (W/m2.K):

 • fasádny polystyrén: 0,040
 • podlahový polystyrén: 0,038
 • kamenná vlna do stropu: 0,040
 • pórobetón 500 kg/m3: 0,15
 • pórobetón 400 kg/m3: 0,10
 • betón: 1,4
PrílohaVeľkosť
straty_domu.png102.23 KB
straty_domu.ods46.79 KB