Jedy

Antibiotiká

Antibiotiká ničia prospešné baktérie v črevách a poškodzujú organizmus. Fluorochinolóny, napríklad Ciprofloxacín, ničia DNA mitochondrií, čo sú energetické stanice v bunkách nášho tela. https://www.hlavnespravy.sk/vedci-uviedli-aky-genom-antibiotik-skodlivy/...

Bojové látky

Umelé sladidlá, aspartám, sacharin, cyklamát sodný, sú extrémne neurotoxické. Cyklamát sodný je v niektorých krajinách sveta priamo zakázaný, u nás sa bežne nachádza v diétnych Coca Colách. Aspartam (NutraSweet; E 951) spôsobuje otupenie pamäti, oslepnutie, rakovinu, epilepsiu, smrť. Nad 30 °C sa rozpadá na formaldehyd, metylalkohol, kyselinu mravenčiu, diketopiperazin a ďalší toxíny.

Glutamát sodný (tzv. zvýrazňovač chuti, E621) v údeninách. Je neurotoxický, spôsobuje tzv. excitoxicitu nervových buniek, čo je stav, kedy sú bunky vplyvom glutamátu nabudené k vysokej aktivite, v dôsledku ktorej následne odumrú. Niektorí ľudia reagujú na prítomnosť glutamátu v jedle v podobe bolenia hlavy, mnohí ľudia však jeho priamy prejav vôbec nepostrehnú.

dioxin, organofosfáty, thalium

Antibiotiká nenávratne poškodzujú mitochodnrie v bunke.

Florid sodný: Liek: vápnik v rozpustnej forme, napríklad chlorid vápenatý - sirup

Dráždivé látky: A) Lakrimátory: CS – tzv. „slzný plyn“, látka CR, kapsaicin (náplň tzv. „pepřového spreje“), CN (chloracetofenon), CA (brombenzylkyanid). B) Sternity: adamsit, clark I, clark II

Fosgén

Fosgén je jedovatý plyn bez zápachu. Reaguje s vodou za vzniku kyseliny chlorovodíkovej. Postihuje dýchacie cesty, dráždi oči a vlhkú pokožku.

Príznaky popálenia kyselinou môžu nastať až po niekoľkých hodinách. Koncentrácia od 10 ppm počas 30 až 60 minút môže spôsobiť smrť, koncentrácia 1-2 ppm spôsobuje slzenie. Kyselina môže spôsobiť trvalé poškodenia.

Následky závisia od množstva pôsobiacej kyseliny. Fázy otravy:

1. fáza: V krku cíti podráždenie, kašeľ, bolesť na hrudi, nevoľnosť a dýchavičnosť. V prípade, že expozícia v tejto fáze sa zastaví, všetky ťažkosti zmiznú bez následkov. Ale pri vyšších koncentráciách otrava môže nastať bez nástupu príznakov.

2. fáza: V druhej fáze sa obete zvyčajne cítia dobre. Táto latentná fáza môže trvať 1 až 24 hodín, v závislosti na koncentrácii, ktorá bola vystavená.

3. fáza: Dôjde k náhlemu zhoršeniu s dýchavičnosťou a ťažkým kašľom. Dochádza k tomu v dôsledku hromadenia tekutiny v pľúcach, ktoré môžu spôsobiť smrť zadusením. V prípade, že obeť zotaví, v dôsledku nedostatku kyslíka môže mať za následok poškodenie mozgu.

Sarín

Je nervovo-paralytický jed. Nevratne inhibuje enzým acetylcholínesteráza, ktorý zabezpečuje prenos impulzov medzi spojmi nervových buniek. Telo vyrobí nový enzým za niekoľko dní až týždňov.

Yperit

Yperit je skupina pľuzgierotvorných jedov.

VX

Jedná se o látku bez chuti a zápachu, která je za normálních okolností v kapalném stavu, ohřátím se mění v páru, je málo těkavý, proto zůstává dlouho v prostředí, kde je uvolněn. VX blokuje působení acetylcholinesterázy, což má za následek počáteční prudké kontrakce (stahy svalů), po kterých následuje trvalá kontrakce a paralýza všech svalů v těle včetně bránice, což způsobí smrt udušením.

První pomocí je odstranění zdroje jedu a odtažení postiženého od zdroje. Poté je důležité omytí pokožky v případě styku jedu s kůží, resp. podání atropinu při vdechnutí jedu. Dále se podávají injekce pralidoximu, který zabrání blokování acetylcholinesterázy.

Zdroje

  1. Otravy: http://www.priznaky-projevy.cz/otravy
  2. https://diskuter.wordpress.com/2017/08/04/politicky-nekorektne-o-teme-iq...

Prírodné

Klobásový jed, butulotoxín, vytvárajú baktérie Clostridium botulinum v zle konzerovaných potravinách, napríklad údeniny, konzervy, nakladaná zelenina, huby v oleji... ktoré neprešli tepelnou úpravou nad 120 °C ktorá ničí tieto baktérie. Jed vzniká pri teplote okolo 30 C bez prístupu vzduchu. Smrteľná dávka je 1,3–2,1 ng/kg vnútrožilovo, 10–13 ng/kg pri nadýchnutí. Spôsobuje ochrnutie svalov a zastavenie dýchania. Liekom je bodliak + ďatelina. Obnova organizmu sa robí podávaním vitamínu C, D, a draslíku. Tepelnou úpravou nad 60 °C, napríklad varením alebo pečením, sa jed ničí. Dnes používaná chemická konzervácia prakticky vylučuje prežitie baktérií. Butulotoxín obsahuje geneticky upravená kukurica, uvoľňuje sa peľom a ten môže človek vdýchnuť. https://cs.wikipedia.org/wiki/Botulotoxin

Peptidové jedy sa nachádzajú v jedovatých hubách. Významné sú amatoxíny, ktoré nepoškodí žalúdočná kyselina. Smrteľnú otravu dospelého človeka stačí zhruba 50 g muchotrávky zelenej v surovom stave, pričom jedna plodnica váži 30 až 40 gramov. Pre 50% pravdepodobnosť smrti, hodnota LD50, je 0,1 mg/kg na osobu, čo je 0,75 g/kg surovej huby.

Ťažké kovy

Ťažké kovy sú ortuť, olovo, arzén, kadmium, stroncium, urán, plutónium... Liečba sa robí cheláciou.

Ortuť má smrteľnú dávku LD50 5 ng/kg pre osobu.