Podstatné veci v pôžičke

  1. dátum uzavretia zmluvy
  2. výška dohodnutej pôžičky sumy
  3. poskytnutá suma
  4. dátum splatnosti
  5. výška splátky (treba si spraviť tabuľku splátok, koľko ste splatili)