Splácanie dlhu

Podľa občianskeho zákonu:

  • § 566 - Veriteľ je povinný prijať aj čiastočné plnenie, a to sa započítava najprv na istinu a potom na úroky.