Катюша

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой;
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег на крутой.

Выходила, песню заводила
Про степного, сизого орла,
Про того, которого любила,
Про того, чьи письма берегла.

Ой, ты песня, песенка девичья,
Ты лети за ясным солнцем вслед,
И бойцу на дальнем пограничье
От Катюши передай привет.

Пусть он вспомнит девушку простую,
Пусть услышит, как она поёт,
Пусть он землю бережёт родную,
А любовь Катюша сбережёт.

Расцветали яблони и груши,


Preklad do slovenčiny

Kvitli jablone aj hrušky,
plávali oblaky nad riekou.
Vyšla na breh Kaťuša,
na vysoký, príkry breh.

Vyšla, zaspievala pieseň,
pre stepného sivého orla.
Pre toho, koho milovala,
ktorého list u seba stráži.

Oj, ty pieseň, dievčia pesnička,
leť v ústrety jasnému slnku
a bojovníkovi ďalekom pohraničí
predaj od Kaťuše pozdrav.

Nech si spomenie na prostú dievku,
nech počuje ako spieva,
nech bráni rodnú zem,
a Kaťuša ubráni svoju lásku.

Rozkvitajú jablone aj hrušky,
nad riekou odplávali hmly.
Na breh vyšla Kaťuša,
na vysoký, príkry breh.
Поплыли туманы над рекой;
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег на крутой.