8. Čas ohrevu steny

Relaxačný čas je čas za ktorý sa stena ohreje alebo ochladí, presnejšie čas za ktorý sa vyrovnajú teploty na jej vonkajšej a vnútornej strane na určitý malý rozdiel oproti pôvodnému rozdielu.

Občas funkčné linky na výpočet relaxačnej doby:

Niekoľko vypočítaných hodnôt:

materiálhrúbkačas prestupu
šamot3 cm7 min
6 cm0,5 hod
12 cm2 hod
18 cm4,5 hod
24 cm8 hod
plná tehla6 cm1 hod
12 cm5 hod
25 cm20 hod
porobetón 500 kg/m3 suchý5 cm2 hod
7,5 cm5 hod
10 cm8 hod
20 cm32 hod
30 cm72 hod
betón5 cm0,5 hod
10 cm2 hod
12,5 cm4 hod
15 cm5 hod
20 cm9 hod
30 cm21 hod
magnezit5 cm0,1 hod
10 cm0,4 hod

Ručný výpočet relaxačnej doby τ0 pre 1-vrstvovú stenu:

τ0 = d2 : 2a ..... τ0 - relaxačná doba (hod), d-šírka steny (m), a - koeficient (m/hod2)

a = λ : (ρ . c) ..... a - koeficient (m/hod2), λ - tepelná vodivosť (W/m.K), ρ - hustota (kg/m3), c - tepelná kapacita (Wh/kg.K)

Príklad:

Betónová stena je široká 10 cm.

λ = 1,3 W/m.K
ρ = 2200 kg/m3
c = 0,28 Wh/K.kg
d = 10 cm = 0,1 m

a = λ : (ρ . c) = 1,3 W/m.K : (2200 kg/m3 . 0,28 Wh/K.kg) = 0,00211 hod/m2

τ0 = d2 : 2a = 0,01 m2 : 0,00422 hod/m2 = 2,37 hod

PrílohaVeľkosť
model2.png3.73 KB
priebeh_teploty_plasta_pece.png7.02 KB
priebeh_teploty_plasta_pece_2.png5.74 KB
cas_pretupu_tepla.ods14.92 KB
cas_prestupu_tepla_2.png19.08 KB
cas_prestupu_tepla.png9.74 KB
model3.png5.54 KB
model1.png22.79 KB