11. Straty domu - ručný výpočet, príklad

1) Tepelná vodivosť použitých materiálov λ (W.m2/K):

 • biely polystyrén: 0,04 W.m2/K
 • pórobetón 400 kg/m3: 0,10 W.m2/K
 • materiál v základoch: 1,40 W.m2/K

2) Tepelný odpor konštrukcií R (K/W.m), R = d / λ, kde d - je šírka konštrukcie (m):

 • steny 50 cm pórobetón 400 kg/m3: 0,50 m / 0,10 W.m2/K = 5 K/W.m
 • strop 40 cm polystyrén: 0,40 m / 0,04 W.m2/K = 10 K/W.m
 • okná 1 / U = 1 / 0,8 m.K/W = 1,25 K/W.m
 • podlaha 20 cm polystyrén + základy + vzduch: 0,20/0,04 + 1,0/1,4 + 0,2 = 5,9 K/W.m

3) Ochladzované plochy S (m2), napríklad:

 • steny: 103 m2
 • plochá strecha: 130 m2
 • okná a dvere: 17 m2
 • podlaha: 108 m2

4) Relatívna strata q (W/K), q = S / R:

 • steny: 103 m2 : 5 K/W.m = 21 W/K
 • strecha: 130 m2 : 10 K/W.m = 13 W/K
 • okná a dvere: 17 m2 : 1,25 K/W.m = 14 W/K
 • podlaha: 108 m2 : 5,9 K/W.m = 18 W/K
 • vetranie 4 osoby: 4 . 8 W/K = 32 W/K

5) Dennostupne:

 • von: 4 170 °D
 • do základov: 4 170 °D . 80 % = 3 330 °D

6) Ročná strata Q (MWh) dennostupňovou metódou, Q = q . °D

 • steny: 21 W/K . 4 170 °D . 24 hod = 2 100 000 Wh = 2,1 MWh
 • strecha: 13 W/K . 4 170 °D . 24 hod = 1 300 000 Wh = 1,3 MWh
 • okná a dvere: 14 W/K . 4 170 °D . 24 hod = 1 400 000 Wh = 1,4 MWh
 • vetranie: 32 W/K . 4 1700 °D . 24 hod = 3 200 000 Wh = 3,2 MWh
 • podlaha: 18 W/K . 3 330 °D . 24 hod = 1 400 000 Wh = 1,4 MWh
 • spolu: 9,4 MWh

7) Teploty T (°C):

 • vzduch: -30 °C
 • strecha: -40 °C
 • základy: +5 °C

8) Maximálna strata P (kW), P = q . ΔT, kde ΔT je rozdiel teplôt (°C = K)

 • steny: 21 W/K . (21 °C - (-30 °C)) = 1 070 W = 1,1 kW
 • strecha: 13 W/K . (21 °C - (-40 °C)) = 793 W = 0,8 kW
 • okná a dvere: 14 W/K . (21 °C - (-30 °C)) = 714 W = 0,7 kW
 • vetranie: 32 W/K . (21 °C - (-30 °C)) = 1 632 W = 1,6 kW
 • podlaha: 18 W/K . (21 °C - (5 °C)) = 288 W = 0,3 kW
 • spolu: 4,5 kW