3. Dennostupne

Dennostupne (°D) vyjadrujú teplotnú náročnosť vykurovacieho obdobia. Je to rozdiel medzi priemernou vonkajšou a vnútornou teplotou vzduchu v dome (obvykle 21 °C) počas vykurovania.

Príklad 1: V jednom kalendárnom dni bola priemerná teplota von 0 °C, dnu +21 °C. Koľko dennostupňov to bolo?

(21 °C - 0 °C) . 1 deň = 21 °D

Príklad 2: V decembri bola priemerná teplota von -2 °C. Koľko bolo dennostupňov za tento mesiac?

(21 °C -(-2 °C)) . 31 dní = 713 °D

Vykurovacie obdobie v Bratislave začína v októbri a končí v apríli, asi 270 dní. Obdobie môže byť dlhšie, ak je vnútorná teplota vyššia, dom je v chladnejšej oblasti, alebo je horšie zateplený.

Zmeraný počet dennostupňov zverejňujú teplárne, napríklad v Petržalke:

Príklad 3: Aká bola priemerná teplota von v Petržalke v decembri 2017?

priemerný rozdiel tepôt Δt = 555 °D : 31 dní = 17,9 °C
priemerná teplota von t = 21 °C - 17,9 °C = +3,1 °C

Odhad dennostupňov pre iné teploty dnu, napríklad dielňa +16 °C alebo plaváreň +26 °C, alebo von, napríklad iná nadmorská výška, možno robiť na základe nameraných priemerných dennostupňov za jednotlivé mesiace. Treba použiť merania čo najbližšie k domu pre ktorý sa počítajú, pretože každá lokalita je trochu iná.

Tu je tabuľka na približný výpočet dennostupňov pre zvolenú vnútornú teplotu a nadmorskú výšku: dennostupne.ods. Boli v nej použité hodnoty namerané v Petržalke. Ukážka je pre dielňu s vnútornou teplotou vzduchu +16 °C ktorá je v nadmorskej výške 500 m:

Výpočet je ukázaný v tabuľkách nižšie. V hornej tabuľke sú spriemerované namerané hodnoty dennostupňov. V dolnej tabuľke sú vypočítané priemerné teploty vzduchu von za jednotlivé mesiace, a to tak že počet dennostupňov v mesiaci sa vydelí počtom dni mesiaca. Od tejto teploty sa odpočíta 0,6 °C pre každých 100 metrov nadmorskej výšky nad Petržalkou, v tomto príklade 3 . (-0,65 °C) = -1,95 °C. Dennostupne pre dieľňu za jednotlivé mesiace sa vypočítajú ako rozdiel požadovanej vnútornej teploty a vonkajšej upravenej teploty, vynásobené počtom dní v mesiaci.

PrílohaVeľkosť
dennostupne.png3.72 KB
dennostupne_vypocet.png80.87 KB
dennostupne1.png3.55 KB
dennostupne_namerane.png33.91 KB
dennostupne.ods11.96 KB
SpotrebaDreva.png32.8 KB