13. Tepelné zisky

Vnútorné zisky

Orientačné hodnoty:

 • človek: sedenie: 1,25 W/kg, spánok 0,55 W/kg
 • chladnička: 0,8 kWh/deň
 • práčka: 1 kWh na pranie
 • stolný počítač: 150 W
 • notebook: 15 W
 • televízor: 50 - 100 W

Príklad: Vnútorné zisky za mesiac:

 • 3 ľudia: 100 kWh
 • chladnička: 25 kWh
 • práčka: 30 kWh
 • 2 notebooky: 15 kWh
 • televízor: 15 kWh
 • osvetlenie: 10 kWh
 • únik z bojléra: 15 kWh
 • --
 • spolu: 200 kWh = 0,2 MWh

Je snaha obmedzovať spotrebu elektrospotrebičov, preto môžu byť vnútorné zisky v budúcnosti menšie.

Slnečné zisky

V tabuľke: SlnecneZiarenieOkna.ods je svetelná energia dopadajáca na jednotlivé plochy domu za mesiac. Ukážka:

Legenda: V - východ, Z - západ, J - juh, H - horizontálne (vodorovne).

Za slnečný deň z juhu:

  mesiac - energia (kWh)
 • 9 - 3,9
 • 10 - 4,2
 • 3 - 4,5
 • 4 - 3,6
 • 5 - 3,0

Príklad: Aké sú slnečné zisky skiel domu od začiatku októbra do konca apríla, ak je na juh otočená plocha 3 m2, na východ a západ 4 m2? 3-sklá prepúšťajú 60 % svetelnej energie.

Z tabuľky mesačného dopadu slnečnej energie urobíme súčet pre jednotlivé mesiace pre dané smery a dosadíme do výpočtu:

 • J: 500 kWh/m2 . 3 m2 . 60 % = 900 kWh
 • V, Z: 250 kWh/m2 . 4 m2 . 60 % = 600 kWh
 • spolu: 1500 kWh = 1,5 MWh

Natočenie slnečných kolektorov

Pre optimálne natočeni ekolektorov je dobré poznať:

a) Celoročné žiarenie podľa orientácie (%):

b) Denné žiarenie z juhu podľa vertikálneho sklonu a mesiaca, kWh/m2.deň

Ďalšie údaje

slnečné žiarenie dopadajúce na atmosféru: 1350 W/m2
na povrch zeme dopadne: 47 %
z toho svetlo je: 45 %
účinnosť parnej turbíny + alternátora: 85 %
ročné množstvo slnečného žiarenia v Nevade: okolo 2000 kWh/m2
ročné množstvo svetelného žiarenia na Slovensku: okolo 1200 kWh/m2

Linky:

PrílohaVeľkosť
ZiareniePodlaOrientacie.png50.25 KB
ZiarenieDenJuhPodlaSklonu.png29.03 KB
SlnecneZiarenieOkna.png12.34 KB
SlnecneZiarenieOkna.ods13.86 KB