6. Koľko izolácie sa oplatí

Tabuľka

V tabuľke hrubka_izolacie.ods môžete vypočítať, koľko izolácie sa oplatí dať na steny z finančného hľadiska. Do stropu sa oplatí dať viac, pretože strecha vyžaruje viac tepla do oblohy ako steny. Do podlahy sa oplatí dať menej, pretože dobre izoloované základy majú väčšiu priemernú teplotu ako vzduch vonku. Ukážka tabuľky:

Čo znamenajú údaje v tabuľke:

  • Cena izolácie - za koľko eur kúpite izoláciu, prepočítajte na meter kubický.
  • λ izolácie - tepelnú vodivosť izolácií nájdete v článku Spôsoby prenosu tepla. Napríklad fasádny polystyrén 0,04, redší pórobetón 0,1.
  • R steny - tepelný odpor steny zmenšuje hrúbku izolácie, ktorú sa oplatí dať. Výpočet R nájdete v článku Spôsoby prenosu tepla. Napríklad 30 cm stena z hustejšieho pórobetónu má 2,0 m2.K/W.
  • Návratnosť - je počet rokov za ktorý chcete aby sa vám investícia do izolácie vrátila v podobe úspory tepla. Napríklad 30 rokov. Pri krátšej dobe návratnosti je tenká izolácia a vyššie náklady na kúrenie. Pri dobre návratnosti väčšej ako životnosť izolácie sa časť investície nevráti.
  • Dennostupne - môžete určiť podľa článku Dennostupne. Napríklad Slovensko 200 m n. m. a +21 °C dnu má 3 100 °D.
  • Cenu tepa - nájdete v článku Cena tepla. Napríklad pre rok 2018: priamy ohrev elektrinou 0,11 €/kWh, plynový radátor 0,08 €/kWh, plynový kondenzačný kotol 0,06 €/kWh, drevo v krbe 0,05 €/kWh.

Princíp výpočtu

Cena izolácie sa musí rovnať cene tepla na vykurovanie ktoré cez izoláciu prejde počas doby návratnosti.

ci . h = n . ct . hs / R

kde je:
ci - cena izolácie (€/m3)
h - hrúbka (m)
n - návratnosť (roky)
ct - cena tepla (€/kWh)
hs - hodinostupne (K.hod)
R - tepelný odpor (m.K/W)

dosadíme R = h / λ
ci . h = n . ct . hs . λ / h
h^2 = n . hs . ct . λ / ci
h = (n . hs . ct . λ / ci)^0,5

kde je
h - hrúbka izolácie (m)
n - návratnosť (roky)
hs - hodinostupne (K.hod)
ct - cena tepla (€/kWh)
λ - merná tepelná vodivosť materiálu (W/m.K)
ci - cena izolácie (€/m3)

Prečo sa cena izolácie musí rovnať cene tepla ktoré prepustí?

Chceme aby bol minimálny súčet ceny izolácie a tepla ktoré prepustí za uvažovanú dobu:
cena izolácie (a) + cena tepla (b) = minimum
a + b = minimum
Tomu zodpovedá stav:
a = b

Prečo musí a = b?
a + a = 2a
Napríklad, ak by bola izolácia 2x hrubšia, prepustila by polovicu tepla:
2a + 0,5a = 2,5a
ak by bola izolácia polovičná, prepustila by 2x toľko tepla:
0,5a + 2a = 2,5a
ak by bola izolácia tretinová:
0,33a + 3a = 3,33a
... a tak ďalej.
Vidno, že minimálne náklady sú ak cena izolácie sa rovná cene tepla, a = b, a + a = 2a.

Prečo je uvedený pojem "doba návratnosti", keď sa neporovnávajú 2 varianty?

Ak by sme mali hrúbku izolácie blízku vypočítanej ideálnej hrúbke, a trochu by sme pridali, tak návratnosť ceny pridanej trochy izolácie by bola rovná uvedenej "dobe návratnosti".

PrílohaVeľkosť
hrubka_izolacie.ods13.44 KB
hrubka_izolacie.png10.84 KB