Výpočet tienenia mikrovĺn

tienenie (dB) = odraz (dB) + pohltenie (dB)

Pre vlnové dĺžky podstatne väčšie ako vzdialenosť atómov (predovšetkým neionizonujúce žiarenie), podstatne menšie ako rozmery homogénneho materiálu a pre materiály hrubšie ako hĺbka vniknutia žiarenia do materiálu, možno vypočítať útlm pomocou týchto vzorcov VypocetTienenia.png, ktoré sú použité v tabuľke TienenieMaterialu.ods, tu je ukážka:TienenieMaterialu.png. Tu sú elektrické vlastnosti materiálov: ElektrickaVodivostMaterialov.txt .

Pre menšie vlnové dĺžky (rontgenovo a gama žiarenie) je pohltenie žiarenia závislé od energie žiarenia a protónového čísla atómov tieniacej látky. V grafe UtlmGama.png je hodnotota tienenia vyjadrená v cm2/g, ktorú vynásobíme hustotou a hrúbkou materiálu a dostaneme hodnotu útlmu. Prvky majú energie žiarenia ktoré prepúšťajú, preto je dobré vytvárať tienenie z viacerých prvkov. Hodnoty sú uvedené v tabuľke TienenieGama.ods, tu je ukážka TienenieGama.png

PrílohaVeľkosť
TienenieMaterialu.ods26.92 KB
TienenieMaterialu.png143.18 KB
VypocetTienenia.png50.46 KB
UtlmGama.png186.12 KB
TienenieGama.ods21.29 KB
TienenieGama.png24.29 KB
ElektrickaVodivostMaterialov.txt197 bajtov