Ťažké kovy

Ťažké kovy sú ortuť, olovo, arzén, kadmium, stroncium, urán, plutónium... Liečba sa robí cheláciou.

Ortuť má smrteľnú dávku LD50 5 ng/kg pre osobu.