HIV

Vírus nedostatku ľudskej imunity (human immunodeficiency virus, HIV) ničí imunitný systém tak, že napáda a ničí pomocné T-lymfocyty, čo sú pamäťové bunky. Človek zomrie na choroby ktoré by inak nemal, napríklad infekcie alebo rakoviny. Bez liečby človek prežije asi 10 rokov. Prenáša sa pri pohlavnom styku, pri kontakte s krvou, spermou, vaginálnymi tekutinami, materským mliekom, očkovaním. Zničí ho teplota nad 60 °C a bežné dezinfekčné prostriedky.

Liečba

Cieľom liečby je znížiť množstvo vírusu a tým obmedziť jeho mutácie odolné voči liekom, a možnosť nákazy partnerov. Preto je potrebné brať trojkombináciu liekov - dva nukleozidové analógy a jeden nenukleozidový analóg, alebo inhibítor proteázy. Lieky treba brať pravidelne v predpísaných častiach dňa a noci. Ak sa liečebný postup dodržuje, pacient žije zdravý, a rezistencia nastane asi po 10 rokoch. Potom sa berie iná kombinácia liekov. Súčasný výskum sa zameriava na dávkovanie a sekvenciie dávok, aby bola rezistencia pod kontrolou.

Lieky môžu mať vážne vedľajšie účinky, a sú drahé. Nedodržiavanie liečebného postupu môže byť dôvodom vzniku rezidencie. Ak je HIV odolné voči 3-kombináciám, pacient môže brať kombináciu viac liekov, alebo vyššie dávky, čo zhoršuje nežiadúce účinky a zväčší náklady. Inou možnosťou je brať len 1 alebo 2 antiretrovirálne lieky, ktoré zmenšujú virulenciu infekcie.

Brezová kôra je antivírový liek a potláča aj HIV.