Borelia

Poznáme 5 podtypov baktérie Borrelia burgdorferi, a vyše 300 poddruhov. Väčšina z nich je už odolná na antibiotiká. V tele sa nachádzajú na pokožke, v srdci, kĺboch a v nervovom systéme. Takzvaná borelióza môže byť viacero infekčných ochorení. Liečba spočíva v posilovaní imunitného systému - detoxikácia, liečenie všetkých nákaz, zdravá strava.

Zdroje:

  1. https://www.borelioza.cz/
  2. https://www.badatel.net/lymska-borelioza-klieste-prirodna-liecba-na-chro...